Thời Gian Khai Mở Chính Thức : Đúng 19h00 ngày 2/4/2014

Trang Chủ : http://thatthanhchien.com/
Đăng Ký : http://thatthanhchien.com/
Tải Game : http://thatthanhchien.com/
Re-Open ThatThanhChien.Com Lúc 19h00 Ngày 2/4 Server Cày Cuốc Free 100% Thân Mời
Re-Open ThatThanhChien.Com Lúc 19h00 Ngày 2/4 Server Cày Cuốc Free 100% Thân Mời
Re-Open ThatThanhChien.Com Lúc 19h00 Ngày 2/4 Server Cày Cuốc Free 100% Thân Mời
Re-Open ThatThanhChien.Com Lúc 19h00 Ngày 2/4 Server Cày Cuốc Free 100% Thân Mời
Re-Open ThatThanhChien.Com Lúc 19h00 Ngày 2/4 Server Cày Cuốc Free 100% Thân Mời