Hii, Mình thấy rất nhiều bạn có nhu cầu giảm cấu hình để chạy game Võ Lâm. Mình xin chia sẻ cách mà mình giảm cấu hình máy trong 2 ngày vừa qua
-B1: Thoát toàn bộ game đang chạy
-B2: Update Võ Lâm để chạy tiến trình update 100%, Lưu ý: không thoát hay thao tác gì khác
-B3: Vào thư mục chứa game Võ Lâm TK/data chọn 5 file :[font.pak , skills.pak , sound.pak , spr.pak , resource.pak] chọn thao tác "Cut".
-B4: Paste vào thư mục gần đó, nằm trong game võ lâm cũng được, miễn là khác thư mục data
-B5: Vào của sổ update đã thao tác ở B2, click vào chử "Thu Phí" và đang nhập bình thường
Lưu ý nếu các bạn muốn đăng nhập nhiều nick thì làm tiếp các bước sau:
B6: vào thư mục mà bạn paste 5 tập tin đó, cut và paste lại qua thư mục data
B7: thực hiện như bước B3+4+5.
Để thao tác nhanh hơn các bạn có thể sử dụng Undo và Redo để thao tác
Hy vọng là nó bổ ích với các bạn
Ai chưa làm được thì xin tải phần mình set sẵn về open là được
http://www.mediafire.com/download/ix...m+cau+hinh.rar