Thông tin sever
+Auto ingame
+Ép đồ tím
+Vũ khí hút hít
+Skill cái bang bỗng nhí,rồng nhí,phong sương nhí
.......
Sever đang trong giai đoạn đua top
Top 1: 1 bộ An Bang + 1 Bôn Tiêu + 1000vạn
Top 2: 1 bộ An Bang + 1 Phi Vân + 1000vạn
Top 3: 1 bộ Định Quốc +1 Chiếu Dạ + 500vạn
Top 4 - 10: 1 Chiếu dạ + 500vạn
---------Top môn phái -------
Top 1 : 1 Chiếu dạ + 300vạn
Top 2-10 Môn Phái : 500Vạn
Trong thời gian đua top sẽ không bán các vật phẫm hỗ trợ như :Tiên thảo lộ,thiết la hán .....
Website : jxhoalong.myvnc.com
Sever free nên các bạn yên tâm,ko có vụ nạp card là mạnh đâu