Thông tin sever:
+Auto ingame
+Ép đồ tím
+Vũ khí hút hít
+Skill phong sương nhí,rồng nhí,bỗng nhí
+exp ít,giúp train đỡ chán
Còn lại mọi ng vào game nhận xét
Sever đang trong giai đoạn đua top đó
Top 1: 1 bộ An Bang + 1 Bôn Tiêu + 1000vạn
Top 2: 1 bộ An Bang + 1 Phi Vân + 1000vạn
Top 3: 1 bộ Định Quốc +1 Chiếu Dạ + 500vạn
Top 4 - 10: 1 Chiếu dạ + 500vạn
--------------Top môn phái------------
Top 1 : 1 Chiếu dạ + 300vạn
Top 2-10 Môn Phái : 500Vạn
Trong thời gian đua top sẽ không bán các vật phẫm hỗ trợ như :Tiên thảo lộ,thiết la hán .....
Website: jxhoalong.myvnc.com