- Giới Thiệu:


Trang chủ: http://thienlongkiem.us
Đăng Ký: http://taikhoan.thienlongkiem.us
Diễn Đàn: http://forum.thienlongkiem.us
Facebook: https://www.facebook.com/thienlongkiem.us
Tải Game: http://taigame.thienlongkiem.us


- Thông Tin Server :


Server cày cuốc - Săn vật phẩm
Drop x 20
Exp x 5
Bảo trì định kỳ 23:30h - 00:30h hằng ngày

- Hệ thống :Thăng cấp Ám khí - Long văn - Võ hồn - Thần Khí
Skill mới
Thời trang mới
Thú cưỡi mới
Phụ bản phong phú
Event tổ chức thường xuyên
Các map train - săn đồ pk hấp dẫn - cạnh tranh


Yahoo hỗ trợ -
: thienlongkiem2014
: hotro_thienlongkiem2014
: hotro.thienlongkiem2014
: sp_thienlongkiem


- Free KNB
- Các vật phẩm được bán với 4 loại tiền tệ gồm có :
+ Vàng ( Bán skill pet bằng vàng )
+ Nguyên Bảo (65% vật phẩm bán bằng KNB )
+ Điểm Tặng (34,5% vật phẩm bán bằng ĐT ) Điểm tặng không phải nạp thẻ mà đi săn ở các phụ bản
+ ĐMP ( 0,5% vật phẩm bán bằng ĐMP với 4 shop : Nhiệt mại thương phẩm - Pet tư chất cao - Ngọc cấp 6 và Pháo Hoa )


- Một số hình ảnh Server :


wWw.ThienLongKiem.Us - Server Free Trên Từng Cự Ly | AlphaTest 16h 16/09/2014
wWw.ThienLongKiem.Us - Server Free Trên Từng Cự Ly | AlphaTest 16h 16/09/2014
wWw.ThienLongKiem.Us - Server Free Trên Từng Cự Ly | AlphaTest 16h 16/09/2014
wWw.ThienLongKiem.Us - Server Free Trên Từng Cự Ly | AlphaTest 16h 16/09/2014
wWw.ThienLongKiem.Us - Server Free Trên Từng Cự Ly | AlphaTest 16h 16/09/2014
wWw.ThienLongKiem.Us - Server Free Trên Từng Cự Ly | AlphaTest 16h 16/09/2014
wWw.ThienLongKiem.Us - Server Free Trên Từng Cự Ly | AlphaTest 16h 16/09/2014
wWw.ThienLongKiem.Us - Server Free Trên Từng Cự Ly | AlphaTest 16h 16/09/2014
wWw.ThienLongKiem.Us - Server Free Trên Từng Cự Ly | AlphaTest 16h 16/09/2014
wWw.ThienLongKiem.Us - Server Free Trên Từng Cự Ly | AlphaTest 16h 16/09/2014