Thề Gian Test : 07.01.2014 Lúc 17h20

Thề Gian Open : 09.01.2014


Tài Khoản Test

jxvolam1 đến jxvolam100

pass : 123456

Patch Full Test :
http://www.mediafire.com/download/96vz1w9vwqjp2hj/Patch%20Test.rar

Thông Tin Server
+ vòng sáng trang bị hoàng kim
+ rồng dí bổng dí phong sương dí ( messles đẹp như vng )
+ hệ thống % 2 % lớn và nhỏ như vng
+ một thôn làng
+ Chức năng Liên Đấu
+ Chức năng Tống Kim
+ Chức năng Liên Hoàn Ải
+ Chức năng Săn Boss Sát Thủ
+ Chức Năng Săn Boss Hoàng Kim, Tiểu Hoàng Kim
# + Chức Năng Vi Sơn Đảo
+ Hệ Thống Kinh Nghiệm Rate Trung Bình
+ Hút Sinh Lực, Hút Nội Lực ở trang bị và skill
+ Sử dụng Item bằng chuột phải
+ Các Skill 1x 3x 6x 9x Hỗ Trợ Nhau ( tăng kill lên lực tay )
+ Lên Xuống Ngựa
+ Trang bị may mắn
+ Aura Skill Ở Boss. Phân Biệt Boss Bằng Vòng Sáng
+ Phân Biệt Rõ Nội Công, Ngoại Công
+ Hệ Thống Skill 9x, 12x chuẩn
+ Ngũ Hành Tương Khắc ở Skill
+ Trang bị Xanh, An Bang, Định Quốc, Kim Phong
+ Quản Lý Tài Khoản bằng Game.exe
+ Server không sử dụng antihack ở client
+ Hệ Thống AutoPlay

Jx Ký Ức Võ Lâm Open Test 17h20 Test Nhận Full Trang Bị Server Nên CTC 2014

Jx Ký Ức Võ Lâm Open Test 17h20 Test Nhận Full Trang Bị Server Nên CTC 2014

Jx Ký Ức Võ Lâm Open Test 17h20 Test Nhận Full Trang Bị Server Nên CTC 2014
:gtlol: