Gunny cày cuốc ổn định lâu dài, gunny mới open.
Đăng kí tại : http://s2.gunfreevn.com/eStore/register.php
Chơi ngay : http://s2.gunfreevn.com/PlayGame/
Trang chủ : http://WWW.gunfreevn.com

Gunny cày cuốc ổn định lâu dài, gunny mới open.
Gunny cày cuốc ổn định lâu dài, gunny mới open.
Gunny cày cuốc ổn định lâu dài, gunny mới open.
Gunny cày cuốc ổn định lâu dài, gunny mới open.

Thông Tin Game
1, Max cấp 65
1, Pet ( Slik pet 95%)
2, Vũ khí pet ( 90% )
3, Thẻ bài : 99%
4, Vật Tổ 100%
5, Nước Tu luyện 100%
6, Đá Tiềm Năng - Chiến Hồn - 100%
7, Đi Boss Thế Giới - Nhận điểm Vinh dự Nâng Vật tổ 100 %
8, Kinh nghiệm khi chiến đấu đánh được bằng điểm sát thương
9, Phó bản: Chuẩn Giống Zing 100%
10, Mê cung: chuẩn 100 % (gồm 40 tầng)
11, Xí ngầu 100%
12, Luyện hóa dây truyền 100%
13, Hệ thống víp 100%
14, Hệ thống thăng cấp trang bị 100%
15, Webshop mua đồ không cần thoát game
Lỗi trong game đã được fix Đến 99%, lên cấp cực nhanh xu sài thả phang.