Cần một người rành về sever JX hỗ trợ mình cài đặt 1 sever để chơi trong gia đình bạn bè xin cảm ơn và mong được giúp đỡ mình xin hậu tạ .
P/s: cảm ơn MOD mong Mod duyệt dùm