Lời nói đầu.
Sau hơn 1 năm offline Team Truyền Kỳ luôn mong muốn 1 ngày nào đó sẽ trở lại với gamer tâm huyết của SGTK, mang đến 1 server hoàn thiện hơn ở bản version 1.0 của SGTK.
Với tiêu chí của Team luôn mang đến cho các bạn những cảm giác của thời hoàng kim, những trận tống kim nãy lửa, 1 công thành chiến sôi động của này nào.
Sau hơn 1 tháng suy nghỉ Team Truyền Kỳ quyết định quay lại và chuyển nhược Source game cũng tương đối đủ để Team phát triển lâu dài.
Lần quay lại này Team sẽ mang đến cái mới mẽ và hấp dẫn hơn cho gamer thủ, khác xa so với phiên bản trước đây thay vì CTC nay Team muốn thử sức và phát triển Server ở dạng Hoàng Kim.
Phiên Bản : Nơi Ta Thuộc Về .
EXP rate x30


Thời gian AlphatTest máy chủ bắt đầu lúc 10h00 ngày 17/09/2014
Thời gian kết thúc AlphaTest máy chủ lúc 24h00 ngày 20/09/2014
Thời gian Open BeTa máy chủ 10h00 ngày 21/09/2014.`
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tínHệ Thống Kỹ Năng Cấp 90-120-150 chuẩn VNG
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tínCông Thành Chiến ( đấu giá khiêu chiến lệnh )
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tínAuto Train Tích Hợp Ingame.
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tínTống Kim Chuẩn VNG
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tínBang Hội Full Chức Năng
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tínBày Bán Hàng Chuẩn VNG
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tínPost Item Kênh Chat Chuẩn VNG
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tínĐính Tháo Trang Bị
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tínKỹ Năng 90 – 120 Chuẩn VNG
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tínTrang Bị Hoàng Kim Chuẩn Option VNG
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tínHệ Thống Nhiệm Vụ Hoàng Kim
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tínHệ Thống Nhiệm Vụ Dã Tẩu
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tínHệ Thống Liên Đấu Đa Dạng : Đơn Đấu – Song Đấu
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tínHệ Thống Thuyền Phong Lăng Độ
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tínHệ Thống Săn Boss Sát Thủ
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tínHệ Thống Avatar Chuẩn VNG
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tínHệ Thống Kết Hôn Chuẩn VNG

songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tín
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tín
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tín
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tín
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tín
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tín
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tín
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tín
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tín
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tín
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tín
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tín
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tín
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tín
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tín
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tín
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tín
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tín
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tín
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tín
songgiotruyenky.net - Phiên Bản Nơi Thuộc Về Ta Server Vinagame Bắt đầu AlphaTest tín

Cam kết từ BQT.
Sóng Gió Truyền Kỳ tuy không phải là tốt nhất nhưng chắc chắn sẽ giúp các bạn trải nghiệm được những cảm giác của ngày nào.
---------- Post added 09-19-2014 at 04:11 PM ---------- Previous post was 09-18-2014 at 08:18 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp p