Sro Thiên Thu D18 ngoại hình D68 VIP PRO

Test vào 13h00 ngày 19 tháng 9

Test tặng 999999 silk full D18 và gold, max LV 120

Trang chủ: http://srothienthu.com
Diễn đàn: http://srothienthu.com/diendan
facebook: https://www.facebook.com/profile.php...965021&fref=ts

Trang bị D18 thật, ngoại hình và hiệu ứng D68 (VIP PRO)
* Max cấp: 120
* Tuyệt kỹ: 120
* Tỷ lệ rơi vàng: X200%
* Kinh nghiệm, kỹ năng: X200%
* Nghề Nghiệp: X3
* Máp 120 mở rộng qua SAMAKHAN ( bãi tran rộng đỡ phải KS nhau )
* Hệ thống D18 chuẩn hoạt động 100% không Diss không Bug 100%
* Miễn phí 1 số đồ F10( siêu thị ) bằng vàng
* NEW AVATAR 2014
* NEW AVATAR nghề nghiệp
* NEW thú chiến và thú nhặt đồ
* New thú buôn Isro * Hệ thống CTC hoạt động 100%
* Giả kim D18 hoạt động 100%
* 1 -> 4 80%
* 4 -> 8 50%
* 8 -> ... 10%
* ( chưa bao gồm vé hảo hạng )
* ép đá xanh đỏ 50%
* đá đục lỗ 50%

Sro thiên thu d18 vip, sự trở lại bất diệt d18 thật 100%, sức mạnh d18 vipppppppppppp