Sever : sieuga.com
trang chủ có cả đăng ký và login luôn.
gunny II private.
bản [ r22 ]+ Hệ Thống V.I.P : 100%
+ Hệ Thống PVE : Chuẩn
+ Dice : Chuẩn
+ Dragon Boat : 95% (5% nữa là gift)
+ Kim Tự Tháp : 100%
+ Tình Duyên : 100%
+ Quyết Chiến + Boss Thế Giới : 100%
+ Rương Gà : 100%
+ Exp Chúc Phúc : 100%
+ Châu Báu Thần Gà : 100%
+ Tu Luyện : 100%
+ Shop : 100%
+ Tăng Cấp 100%
+ Hệ Thống Lệnh Bài : 100%
+ Hệ Thống PVP : Ô Sờ Kê
+ Trang Bị Pet : Quá Ngon
+ Thú Cưng : Skill Chưa Được Chuẩn Lắm - Full TemplatePet Từ VNG
+ Item : 100%
+ Ball + Bomp : Chuẩn
+ Mê Cung : Chuẩn Luôn
+ Max Level : 65 ^^
+ Đấu trường: 100%
war chiến nhận xu.
xu mới vào 100k . xu chiến đấu = kinh nghiệm nhận 10.
96 ôn thi đi. đừng vào.
tuần đầu nhân 10. 1 tuần chăm chỉ. đứng top cả tháng. nhanh tay kick link nào