[FLASH]http://www.swfcabin.com/swf-files/1408949908.swf[/FLASH]
11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga
11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga

Hình ảnh giới thiệu AutoUpdate của Server
11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga
Giới Thiệu , Võ Lâm Ngọa Long Open mỡ đã lâu , nay mình Open thêm 1 server Gia Cát

Tính Năng Server (Click để xem)


Võ Lâm Ngọa Long.TK

Hỗ trợ tân thủ

- Thăng cấp ngay lên 100
- X20 EXP luyện cấp và luyện skill cho tân thủ
- Nhận ngay túi ngựa 8x khi đạt cấp 110
- Nhận Free skill 120 tại lễ quan
- AutoIngame đã fix lỗi ( hoạt động tốt )
- Học kỷ năng 150 khi hoàn thành nhiệm vụ Khảo Sát Kỷ Năng
- Hỗ trợ nhận máu cho đến khi 170


Một vài hình ảnh của server

Tính năng lấy lại pass rương
11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga

11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga

11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga

11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga

11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga

11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga

Hệ Thống Nhiệm Vụ hằng ngày đa dạng

Nhiệm Vụ Siêu Độ

11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga

Nhiệm Vụ Thiên Thụ

11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga

Nhiệm Vụ Kỷ Năng 150

11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga

11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga

11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga

Nhiệm Vụ Đoán Hoa Đăng

11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga

11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga

Nhiệm Vụ Phong Lăng Độ

11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga

11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga

11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga

Hệ Thống Tính Năng

Khảm nạm trang bị Tím

11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga

Boss Hoàng Kim

11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga
11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga

Liên Đấu (Có Shop Liên Đấu)

11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga

Vượt Ải - Săn Boss Sát Thủ

11h30 Ngày 21/9,Mở Server Alpha Test Hệ Thống Skill 15x và 18x PK tẹt ga

Một Vài Clip PKDo diễn đàn không cho post nhiều clip nên các bạn xem tại trang chủ giùm mình

........................

Cảm ơn đã đọc qua bài này , Chúc các bạn một ngày vui vẽ và hạnh phúc


---------- Post added at 06:33 PM ---------- Previous post was at 10:56 AM ----------

Up !

---------- Post added at 07:52 PM ---------- Previous post was at 06:33 PM ----------

Up !

---------- Post added 09-22-2014 at 12:04 AM ---------- Previous post was 09-21-2014 at 07:52 PM ----------

Up !

---------- Post added at 12:32 PM ---------- Previous post was at 12:04 AM ----------

Up !

---------- Post added at 01:06 PM ---------- Previous post was at 12:32 PM ----------

Up !

---------- Post added at 03:01 PM ---------- Previous post was at 01:06 PM ----------

Up !