Hi !
Mình tìm đc link webgame Phong vân của bọn tàu khựa, các bạn vào test nhé, KNB thì sẽ nhận đc theo cấp, 10 cấp nhận 1 lần và sẽ nhận đến cấp 80 là 88.888 KNB nhé. mình chơi sv 28 các bạn tham gia nhé.

Link: http://www.pk184.com/f/?21633