++++ TRANG CHỦ : daokiem.com
sau khi mất một thời gian đê thành lập và thử và sửa lỗi. nhóm ad cua daokiem đã chình thức ra mắt web game DKVS II
+hệ thống thú cưỡi hoàn toàn mới ( update thú mới vào chiều ngày 12/4/2014 )
1.quà tân thủ
-1 set đồ chữ vàng lv 40
-x20 bùa mở rương
-x50 đã nâng cấp thú
-và một số vật phẩm khác.....!
2.về hệ thống knb và lv
- đi các pb ( hoạt động-> phụ bản ) có các pb + lôi cổ sơn
+nhất phẩm đường
+phiêu miếu sơn
- lever train ,exp đều ổn úp tẹt bô .train ở map đại tống biên cương và thiên sơn tuyết
3.hoạt động hằng ngày : hái quả, săn boss , up đồ
4. chức vị
- long thành bá chủ
-vô song thành chủ
- chiến trường vô song
....... và còn nhiều tính năng khác.