- Thời gian Alpha Test: 14H 11.4.2014
- Thời gian Open Server: 14h 13.4.2014

Trang chủ: http://clgh.net hoặc http://conglygiangho.net hoặc http://jxgame.us
Đăng ký tài khoản: http://jxgame.us/account
Donate: http://jxgame.us/donate
Tính năng Server: CLICK VÀO ĐÂY nếu hình ảnh hiển thị không rõ nét. (các tính năng khác thì AE chơi Kiếm Thế chắc cũng đã biết, mình chỉ đào sâu vào chi tiết chính).
Công Lý Giang Hồ - Source Linux Set BN+16 VK2+16 HĐ Cày Đồng Thưởng Online Gìtcode

---------- Post added 04-13-2014 at 12:10 PM ---------- Previous post was 04-12-2014 at 04:27 PM ----------

14h chiều nay 13/04/2014 chính thức open. Anh em mau đăng kí tham gia trải nghiệm thế giới game đích thực nào.