Sau khi phát hết 700 GIFTCODE , BQT cảm thấy sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn , vì thế BQT quyết định trao thêm 300GIFTCODE nữa cho 300bạn tân thủ mới....

Thời gian phát code : 12h trưa ngày 23/9/2014

Thời gian kết thúc : 12h trưa ngày 25/9/2014


Đăng ký GIFTCODE theo mẫu tại topic sau :

http://tieudieukiem.com/forum/showth...%A0-HOT/page19

Chúc các bạn vui vẻ.


[Tieudieukiem.com] 12h ngày 23/9 - Trao 300GIFTCODE cho tân thủ ....

Lưu Ý : sau khi đăng ký tại topic, các bạn vui lòng liên hệ Y!M hổ trợ để nhận GIFTCODE.

Y!M : hotro.tieudieukiem01
Y!M : hotro.tieudieukiem02
Y!M : hotro.tieudieukiem03

( lưu ý : nói thẳng vào vấn đề k buzz )

Hoặc trao GIFTCODE qua facebook.
https://www.facebook.com/kenz0993073193

( lưu ý : kết bạn xong inbox qua, bên mình check sẽ trao code cho các bạn ngay. )


---------- Post added at 02:08 PM ---------- Previous post was at 12:11 AM ----------

Sau khi phát hết 700 GIFTCODE , BQT cảm thấy sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn , vì thế BQT quyết định trao thêm 300GIFTCODE nữa cho 300bạn tân thủ mới....

Thời gian phát code : 12h trưa ngày 23/9/2014

Thời gian kết thúc : 12h trưa ngày 25/9/2014


Đăng ký GIFTCODE theo mẫu tại topic sau :

http://tieudieukiem.com/forum/showth...%A0-HOT/page19

Chúc các bạn vui vẻ.


[Tieudieukiem.com] 12h ngày 23/9 - Trao 300GIFTCODE cho tân thủ ....

Lưu Ý : sau khi đăng ký tại topic, các bạn vui lòng liên hệ Y!M hổ trợ để nhận GIFTCODE.

Y!M : hotro.tieudieukiem01
Y!M : hotro.tieudieukiem02
Y!M : hotro.tieudieukiem03

( lưu ý : nói thẳng vào vấn đề k buzz )

Hoặc trao GIFTCODE qua facebook.
https://www.facebook.com/kenz0993073193

( lưu ý : kết bạn xong inbox qua, bên mình check sẽ trao code cho các bạn ngay. )