Trang chủ: http://vlcm2.net

Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ Mới Xích Bích
Hỗ trợ Tân thủ VIP, Gift Code khủng





1000 Tài khoản tạo nhân vật đầu tiên nhận ngay 1000 Kim Nguyên Bảo
Event Like Fanpage để nhận


[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở sever mới - Gift Code khủng
** Hỗ trợ tân thủ
- Lên cấp 40
- Bộ đồ cam [Truyền Thuyết] cấp 40
- Tọa kỵ luyện thú đan x500
- Vũ khí tân thủ VIP
- Chân khí đan x500
- Đồng khóa 999.999.999
- [10 bội EXP] x10
- Thần hành phù x500



Một số hình ảnh về server :
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở sever mới - Gift Code khủng
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở sever mới - Gift Code khủng
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở sever mới - Gift Code khủng
Hệ thống phó bản kinh nghiệm, trang bị phong phú
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở sever mới - Gift Code khủng
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở sever mới - Gift Code khủng
Hệ thống thú cưởi, trang bị mới lạ, đặt sắc
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở sever mới - Gift Code khủng
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở sever mới - Gift Code khủng
Hệ thống pét siêu đẹp
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở sever mới - Gift Code khủng
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở sever mới - Gift Code khủng
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở sever mới - Gift Code khủng
Trang chủ : http://vlcm2.net