MUVTC.VN ra mắt cụm máy chủ VTC2
Alphatest: 13h30 ngày 11/12/2013
Open Beta: 13h30 chủ nhật ngày 15/12/2013
Đua top alphatest nhận 200k VND tiền mặt, đua top tháng nhận điện thoại Nokia Lumia 520, galaxy Y, Nokia 102Trang chủ:www.muvtc.vn
Diễn đàn: diendan.muvtc.vn
Experian: 120x
Drop: 60%
Antihack: VietGuard Professional
Máy chủ: VTC 2

Phiên bản Mu Season 7 wing 5 season 8Phần thưởng nhận được khi Reset
Giờ đây, Sức Mạnh không chỉ thể hiện qua Reset
mà còn phải tiến hành Tu Luyện, Song Tu, ...


Hệ thống Tu Luyện
Thêm Điểm Point khi Reset


Hệ thống Song Tu
Cùng bạn đời Tu Luyện - Nhận thêm nhiều Point


Hệ thống Cường Hóa
Không còn phụ thuộc vào Máy Quay Chao trong Game nữa


Hệ thống Hoàn Hảo Hoá
Thêm dòng hoàn hảo vào Item
Thêm GiftCode tự tạo dành cho Tài khoản xác định
Thêm GiftCode tự tạo dành cho Tài khoản bất kỳ
BXH Danh Vọng 1 : Xếp hạng Điểm Danh Vọng Reset + Reset VIP
BXH Danh Vọng 2 : Xếp hạng Điểm Danh Vọng Reset + RS VIP + RS Over + RS Over VIP
BXH thực hiện Reset 1 : Xếp hạng số lần thực hiện Reset + Reset VIP
BXH thực hiện Reset 2 : Xếp hạng số lần thực hiện RS + RS VIP + RS Over + RS Over VIP
BXH Thực hiện RS 3 : Xếp hạng số lần thực hiện RS + RS VIP + RS OVer + RS OVER VIP + RS Ủy
Thác + RS Ủy Thác VIP