THỜI GIAN OPEN: 12h00 Ngày 26/9/2014
Đối tượng: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ.
Trang chủ: http://kiemvucuuthien.tk/
Đăng ký: http://kiemvucuuthien.tk/account/dangki.php
Tải Game: http://kiemvucuuthien.tk/taigame.html
Jx kiemvucuuthien.tk open bate 12h00 ngày 26/9/2014

ĐUA TOP
http://i.imgur.com/2zvsRF7.png

THÔNG TIN SERVER

Tính năng ::
Trang Bị: Định Quốc, An Bang Hoàng Mỹ, Trang bị Tím
Skill 90 - SKill 120
Ngựa: Chiếu dạ, Phi vân, Bôn tiêu.
Tính năng Bang Hội.
Rồng Dí, Bổng Dí, Phong Sương Toái Ảnh.
Tống Kim
Vượt ải
Dã tẩu
Các Skill 1x 3x 6x 9x Hỗ Trợ Nhau
Tốc Độ Đánh Nội Công, Ngoại Công Phân Biệt
Hút Sinh Lực, Hút Nội Lực


HỖ TRỢ TÂN THỦ

Lên LV 50
1 set Kim Phong
1 Ngựa 4x
1 Vạn Lượng