10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..

10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Bạn đang cần tìm 1 server không đồ HKMP , không đồ tím ?
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Bạn đang cần tìm 1 server ổn định , lâu dài ?
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Bạn đang cần tìm 1 server đồng đảo người chơi ?

10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Hãy đến với chung tôi : http://vietkiemtruyenky.net
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Diễn Đàn Thảo Luận : http://forum.vietkiemtruyenky.net/
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Facebook : https://www.facebook.com/vietkiemtruyenky
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Giúp bản tìm lại 1 phần tuồi thơ gắn bõ vơi VLTK 1 đã đi vào quá khứ

10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..SỰ KIỆN ĐUA TOP TỪ NGÀY 20/4 ĐẾN 27/4 PHẦN THƯỞNG KHỦNG10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Top 1 : 1 Bôn Tiêu + 1 bộ an bang Max Option + 1 bang hội
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Top 2 : 1 Bôn Tiệu + 1 bộ an bang Random Option + 1 bang hội
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Top 3 : 1 Bôn Tiệu + 1 Bộ Định quốc max option
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Top 4 đến 10 : 1 phi vân + 1 Bộ định quốc random opt


10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..THÔNG TIN TÍNH NĂNG SERVER VIỆT KIẾM
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP .. FULL THÀNH THỊ VÀ CÁC THÔN
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Boss sát thủ (New có cải tiến mới)
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Boss Hoàng Kim(Giống VNG)
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Phong Lăng Độ (Giống VNG)
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Hoa đăng(New có cải tiến mới)
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Quảng trường chiến((New phần thưởng hấp dẫn)
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Hái quả huy hoàng (New có cải tiến mới)
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Tống Kim (New có cải tiến mới)
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Auto in game,xếp chồng,khóa rương,mở rương,ngồi bán,rao bán
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Hệ thống trang bị Hoàng kim căn bản(AB,ĐQ,HC,NT,KQ)
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Hệ thống skill thông số chuẩn phiên bản CTC
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Hệ thống shop free coin(tham gia các tính năng game có thể mua được các vật phẩm trên kỳ trân các)
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Hệ thống bang hội đầy đủ tính năng
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Game Play đơn giản dễ chơi cho người mới chưa biết đến VLTK
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Hệ thống bản đồ phong phú
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Chế tạo đồ trong game nhiều loại
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..Vật phẩm trong game phong phú


10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..HÌNH ẢNH ĐẸP SERVER KHI TEST
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..
10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open CTC KHÔNG đồ Tím và HKMP ..


---------- Post added at 09:04 PM ---------- Previous post was at 02:50 PM ----------

10 Giờ Ngày 20/4 Võ Lâm Việt Kiếm Chính Thức Open
Bạn đang cần tìm 1 server không đồ HKMP , không đồ tím ?
Bạn đang cần tìm 1 server ổn định , lâu dài ?
Bạn đang cần tìm 1 server đồng đảo người chơi ?


Hãy đến với chung tôi : http://vietkiemtruyenky.net
Diễn Đàn Thảo Luận : http://forum.vietkiemtruyenky.net/
Facebook : https://www.facebook.com/vietkiemtruyenky
Giúp bản tìm lại 1 phần tuồi thơ gắn bõ vơi VLTK 1 đã đi vào quá khứ

SỰ KIỆN ĐUA TOP TỪ NGÀY 20/4 ĐẾN 27/4 PHẦN THƯỞNG KHỦNG
[B][QUOTE]Top 1 : 1 Bôn Tiêu + 1 bộ an bang Max Option + 1 bang hội
Top 2 : 1 Bôn Tiệu + 1 bộ an bang Random Option + 1 bang hội
Top 3 : 1 Bôn Tiệu + 1 Bộ Định quốc max option