[ALPHA TEST] 19H Ngày Mai (17/04/2014) Trải Nghiệm Phiên Bản Cực Mới - CTC Thử Nghiệm
MU Online 2014 Season 8 ExPanSion

Máy Chủ : ĐẤT VIỆT
"Tự Hào Là Game Thủ Việt"
____________________
OPEN BETA 14H 20/04/2014


___Thông Tin

[ALPHA TEST] 19H Ngày Mai (17/04/2014) Trải Nghiệm Phiên Bản Cực Mới - CTC Thử Nghiệm

[ALPHA TEST] 19H Ngày Mai (17/04/2014) Trải Nghiệm Phiên Bản Cực Mới - CTC Thử Nghiệm