Kí Ức Võ Lâm Khai mở máy chủ Sơn Hà Xã Tắc


27/09: Lãnh địa Sơn Hà Xã Tắc lộ diện!
"Công Thành Chiến chưa yên trận địa

Tiếp phen kình ngạc sóng nổi lên

Sơn Hà Xã Tắc ai bình đại?

Giang hồ ắt loạn kể từ đây"

Từ phương xa ngàn dặm Vạn Sự Thông lão nhân truyền tin: Giang hồ khắp nơi đang thành lập phe

phái lên đường truy tìm tung tích của mảnh bản đồ Sơn Hà Xã Tắc tại một nơi phía xa khu Mạc Cao

Quật - nơi mà lời đồn mảnh bản đồ tái xuất hiện. Thập đại môn phái từ đó cũng phái đệ tử xuống

núi do thám lãnh địa này, được biết tại đây còn hoang sơ, cây thơm cỏ lạ mọc um tùm, động khấu u

tối ẩn chứa đầy hiểm nguy. Lãnh địa này theo huyền cơ đó mà được gọi tên là Sơn Hà Xã Tắc.

Bổn Trang lập tức lên đường khảo thí và đã họa lại được tọa độ của lãnh địa này theo lời tương

truyền. Nay được thông báo đến toàn thể chư vị như sau: Dự kiến vào lúc 10h00 ngày

27/09/2014
, con đường đi đến lãnh địa Sơn Hà Xã Tắc sẽ được khai mở với các thông tin
hấp dẫn như:

Thông tin máy chủ Sơn Hà Xã Tắc

Thời gian khai mở dự kiến: 10h00 ngày 27/09/2014.
Cụm máy chủ:Kí Ức Võ Lâm.
Đua Top đẳng cấp

Thời gian ghi nhận Top 10: 23h59 ngày 1/10/2014.
Thời gian trao thưởng: Sau 5 ngày kể từ ngày kết thúc sự kiện.
Hình thức trao thưởng: Kết quả được đăng tải tại trang chủ và liên hệ trao thưởng trực
tiếp.
Đối tượng tham gia: Nhân vật được tạo mới tại máy chủ Sơn Hà Xã Tắc.
Hướng dẫn tham gia:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sỹ tiến hành luyện công thăng cấp.
Dựa vào kết quả hệ thống ghi nhận khi kết thúc sự kiện để xác định Top 10 nhân vật có đẳng cấp

cao nhất tại máy chủ
và trao thưởng.
Danh sách phần thưởng:
Thứ hạng Phần thưởng
1 Một bộ An bang Ngẫu nhiên + 1 Bôn Tiêu
và 1000 xu
2 Một bộ An bang Ngẫu nhiên + 1 Chiếu Dạ
và 500 xu
3-10 Một bộ Định Quốc Ngẫu nhiên + 1 Xích Thố và 300 xuNPC : Hỗ trợ Tân Thủ
Kinh nghiệm chuẩn VNG

Nhận thưởng theo cấp độ

Nhận kỹ năng hỗ trợ tân thủ
+ Code Tân Thủ : KIUCJX
+ 5 Tiên Thảo Lộ
+ 1 Hồi thành Phù (nhỏ)
+ Phúc Duyên Trung (Trung)
+ 1 Mảnh bản đồ sơn hà xã tắcTân Thủ Lễ Bao

Thời gian & đối tượng tham gia

Thời gian bắt đầu diễn ra: 10h00 ngày 27/09/2014.
Đối tượng tham gia: Nhân vật được tạo mới.


Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú
Tân Thủ Lễ Bao
(Cấp 10,20,30,40,50,60)

Tính chất: Khoá vĩnh viễn.

· Công dụng:

o Nhấp phải sử dụng.

o Đạt đẳng cấp tương ứng với cấp của Lễ Bao mới có thể sử dụng.Hướng dẫn tham gia
Các nhân vật sau khi được tạo mới sẽ nhận được phần thưởng Tân Thủ Lễ Bao (cấp 01)
Sử dụng Tân Thủ Lễ Bao để nhận các phần thưởng tương ứng:
Sử dụng Phần thưởng Ghi chú
Tân Thủ Lễ Bao Cấp 01
05 Kim Sáng Dược (tiểu)

· 05 Ngưng Thần Đơn (tiểu)

· 01 Lễ Bao Mặt Nạ (7 ngày)

· 01 Tân Thủ Lễ Bao (cấp 10)

Tính chất tất cả vật phẩm: Khoá vĩnh viễn.

· Lễ Bao Mặt Nạ:

o Nhấp phải sử dụng, ngẫu nhiên nhận được Thanh Niên Hải Đường hoặc Thiếu Niên Kim Phong.

o Hạn sử dụng: 07 ngày ngày kể từ ngày nhận.

Tân Thủ Lễ Bao Cấp 10
01 Kim Sáng Dược Lễ Bao (trung)

· 01 Ngưng Thần Đơn Dược Bao (trung)

· 01 Tiên Thảo Lộ (30 ngày)

· 01 Tân Thủ Lễ Bao (cấp 20)

Tính chất tất cả vật phẩm: Khoá vĩnh viễn.

· Kim Sáng Dược Lễ Bao, Ngưng Thần Đơn Dược Bao: Loại trung, số lượng 20 cái/vật

phẩm, nhấp phải sử dụng, chọn số lượng cần mở

Tân Thủ Lễ Bao Cấp 20
01 Kim Sáng Dược Dược Bao (đại)

· 01 Ngưng Thần Đơn Dược Bao (đại)

· 01 Tiên Thảo Lộ (30 ngày)

· 01 Tân Thủ Lễ Bao (cấp 30)

Tính chất tất cả vật phẩm: Khoá vĩnh viễn

· Hồi Thiên Đơn Dược Bao, Đại Bổ Tán Dược Bao: Số lượng 60 cái/vật phẩm, nhấp phải

sử dụng, chọn số lượng cần mở.

Tân Thủ Lễ Bao Cấp 30
01 Hồi Thiên Đơn Dược Bao

· 01 Đại Bổ Tán Dược Bao

· 01 Tiên Thảo Lộ (30 ngày)

· 01 Lễ Bao Mặt Nạ Tân Thủ (7 ngày)

· 01 Tân Thủ Lễ Bao (cấp 40)

Tính chất tất cả vật phẩm: Khoá vĩnh viễn

· Hồi Thiên Đơn Dược Bao, Đại Bổ Tán Dược Bao: Số lượng 60 cái/vật phẩm, nhấp phải

sử dụng, chọn số lượng cần mở.

Tân Thủ Lễ Bao Cấp 40
01 Hồi Thiên Đơn Dược Bao

· 01 Đại Bổ Tán Dược Bao

· 01 Tiên Thảo Lộ (30 ngày)

· 05 Pháo Hoa

· 01 Tân Thủ Lễ Bao (cấp 50)

Tính chất tất cả vật phẩm: Khoá vĩnh viễn

· Hồi Thiên Đơn Dược Bao, Đại Bổ Tán Dược Bao: Số lượng 60 cái/vật phẩm, nhấp phải

sử dụng, chọn số lượng cần mở.

Tân Thủ Lễ Bao Cấp 50
01 Hồi Thiên Đơn Dược Bao

· 01 Đại Bổ Tán Dược Bao

· 01 Tiên Thảo Lộ (30 ngày)

· 05 Hoa Hồng

· 01 Tân Thủ Lễ Bao (cấp 60)

Tính chất tất cả vật phẩm: Khoá vĩnh viễn

· Hồi Thiên Đơn Dược Bao, Đại Bổ Tán Dược Bao: Số lượng 60 cái/vật phẩm, nhấp phải

sử dụng, chọn số lượng cần mở.

Tân Thủ Lễ Bao Cấp 60
03 Tống Kim Chiến Triệu Thư

· 03 Tống Kim Chuyên Dùng Phi Tốc Hoàn

· 01 Tiên Thảo Lộ (30 ngày)

Tính chất tất cả vật phẩm: Khoá vĩnh viễn

· Hồi Thiên Đơn Dược Bao, Đại Bổ Tán Dược Bao: Số lượng 60 cái/vật phẩm, nhấp phải

sử dụng, chọn số lượng cần mở.Chú ý : Trong thời gian đua Top sẽ đóng
Sư đồ thiếpThần bí Thương Nhân

Chúc các nhân sĩ hành tẩu giang hồ vui vẻ !