[FLASH]http://www.swfcabin.com/swf-files/1408949908.swf[/FLASH]

15h30 Ngày 27/9 Mở Server Alpha Test PK Tẹt Ga

Giới Thiệu : Server này mình được người khác share cho , đây là một server rất độc đáo , khá hay và ổn định trong nền JX

Tính Năng Server (Click để xem)


Võ Lâm Tình Kiếm . TK

Hỗ trợ tân thủ thử nghiệm

- Thăng cấp ngay lên 180
- Hệ Thống Thú cưỡi cực đẹp nhận tại NPC Hỗ Trợ
- Nhận Free skill 120 tại lễ quan
- AutoIngame đã fix lỗi ( hoạt động tốt )
- Học kỷ năng 150 khi hoàn thành nhiệm vụ Khảo Sát Kỷ Năng
- Hỗ trợ nhận máu không giới hạn


Một vài hình ảnh của server

Tính năng lấy lại pass rương
15h30 Ngày 27/9 Khai Mở Alpha Test Máy Chủ Tình Kiếm với hệ thống kỷ năng hấp dẫn

15h30 Ngày 27/9 Khai Mở Alpha Test Máy Chủ Tình Kiếm với hệ thống kỷ năng hấp dẫn

15h30 Ngày 27/9 Khai Mở Alpha Test Máy Chủ Tình Kiếm với hệ thống kỷ năng hấp dẫn

15h30 Ngày 27/9 Khai Mở Alpha Test Máy Chủ Tình Kiếm với hệ thống kỷ năng hấp dẫn

15h30 Ngày 27/9 Khai Mở Alpha Test Máy Chủ Tình Kiếm với hệ thống kỷ năng hấp dẫn

15h30 Ngày 27/9 Khai Mở Alpha Test Máy Chủ Tình Kiếm với hệ thống kỷ năng hấp dẫn

Hệ Thống Nhiệm Vụ hằng ngày đa dạng

Nhiệm Vụ Siêu Độ

15h30 Ngày 27/9 Khai Mở Alpha Test Máy Chủ Tình Kiếm với hệ thống kỷ năng hấp dẫn

Nhiệm Vụ Thiên Thụ

15h30 Ngày 27/9 Khai Mở Alpha Test Máy Chủ Tình Kiếm với hệ thống kỷ năng hấp dẫn

Nhiệm Vụ Kỷ Năng 150

15h30 Ngày 27/9 Khai Mở Alpha Test Máy Chủ Tình Kiếm với hệ thống kỷ năng hấp dẫn

15h30 Ngày 27/9 Khai Mở Alpha Test Máy Chủ Tình Kiếm với hệ thống kỷ năng hấp dẫn

15h30 Ngày 27/9 Khai Mở Alpha Test Máy Chủ Tình Kiếm với hệ thống kỷ năng hấp dẫn

Nhiệm Vụ Đoán Hoa Đăng

15h30 Ngày 27/9 Khai Mở Alpha Test Máy Chủ Tình Kiếm với hệ thống kỷ năng hấp dẫn

15h30 Ngày 27/9 Khai Mở Alpha Test Máy Chủ Tình Kiếm với hệ thống kỷ năng hấp dẫn

Nhiệm Vụ Phong Lăng Độ

15h30 Ngày 27/9 Khai Mở Alpha Test Máy Chủ Tình Kiếm với hệ thống kỷ năng hấp dẫn

15h30 Ngày 27/9 Khai Mở Alpha Test Máy Chủ Tình Kiếm với hệ thống kỷ năng hấp dẫn

15h30 Ngày 27/9 Khai Mở Alpha Test Máy Chủ Tình Kiếm với hệ thống kỷ năng hấp dẫn

Hệ Thống Tính Năng

Khảm nạm trang bị Tím

15h30 Ngày 27/9 Khai Mở Alpha Test Máy Chủ Tình Kiếm với hệ thống kỷ năng hấp dẫn

Boss Hoàng Kim

15h30 Ngày 27/9 Khai Mở Alpha Test Máy Chủ Tình Kiếm với hệ thống kỷ năng hấp dẫn
15h30 Ngày 27/9 Khai Mở Alpha Test Máy Chủ Tình Kiếm với hệ thống kỷ năng hấp dẫn

Liên Đấu (Có Shop Liên Đấu)

15h30 Ngày 27/9 Khai Mở Alpha Test Máy Chủ Tình Kiếm với hệ thống kỷ năng hấp dẫn

Vượt Ải - Săn Boss Sát Thủ

15h30 Ngày 27/9 Khai Mở Alpha Test Máy Chủ Tình Kiếm với hệ thống kỷ năng hấp dẫn

Một Vài Clip PKDo diễn đàn không cho post nhiều clip nên các bạn xem tại trang chủ giùm mình

........................

Cảm ơn đã đọc qua bài này , Chúc các bạn một ngày vui vẽ và hạnh phúc


---------- Post added at 04:24 PM ---------- Previous post was at 03:00 PM ----------

Up !

---------- Post added at 05:21 PM ---------- Previous post was at 04:24 PM ----------

Up !

---------- Post added at 06:46 PM ---------- Previous post was at 05:21 PM ----------

Up !

---------- Post added at 08:30 PM ---------- Previous post was at 06:46 PM ----------

Up !

---------- Post added 09-28-2014 at 01:12 AM ---------- Previous post was 09-27-2014 at 08:30 PM ----------

Up !