Thời gian Open chính thức: 19h ngày 27/09/2014

Các sự kiện khi OPEN
- Đua TOP Cao Thủ đoạt trùng lâu (Xem chi tiết tại: http://2tgh.com/forum/threads/126)
- Khuyến Mãi 100% Giá Trị Thẻ Nạp 19h tối thứ 4 ngày 27/09/2014

I. Thông tin chung

- Trang chủ: www.2tgh.com/home
- Đăng ký: www.pay.2tgh.com
- Diễn đàn: www.2tgh.com/forum
- Facebook: http://facebook.com/tl.2tgh
- Yahoo Hỗ Trợ 1: sp1_2tgh
- Yahoo Hỗ Trợ 2: sp2_2tgh
- Download : http://2tgh.com/pay/?route=download

PHP Code:
http://4share.vn/f/5764626e6f606f66....it?usp=sharing
II. Thông tin chi tiết

1. Cơ bản
- Donate: Điểm tặng 1:1
- Max Level: 129
- EXP Rate: x7
- Drop Rate: x2
- Max Bảo thạch: Cấp 7
- Bảo thạch kép: Có
- Không bán CCHTP trong shop
- Không donate tu luyện (Công Lực Đan + Sách tu luyện không bán trong shop)

2. Môn phái + Kỹ năng
- Số lượng môn phái: 9
- Hệ thống kỹ năng môn phái 99% ổn định cân bằng
- Ngũ Tuyệt
- Kỹ năng tiến cấp

3. Trang bị
- Đồ chế: 9x
- Thần khí 3 cấp độ
- Ám khí băng phách thần châm
- Thời trang mới cập nhật + Nhuộm màu
- Thú cưỡi mới cập nhật
- Đục lỗ khảm bảo thạch tất cả trang bị: Long Văn, Võ Hồn, Thời Trang, Thú Cưỡi
- Trang bị Điêu Văn
- 5 Trùng Lâu
- Long Văn thăng cấp + hiệu ứng
- Võ Hồn thăng cấp + học tập skill

4. Phụ bản + Hoạt động + Boss
- Thiếu Thất Sơn
- Tứ Tuyệt Trang
- Phiễu Miêu Phong
- Binh Thánh Kì Trận
- Phụ bản Ác Tặc - Ác Bá
- Nhiệm vụ Tam Liên Hoàn Tô Châu - Lâu Lan
- Yến Tử Ổ
- Tàng Kinh Các
- Hư Không Huyễn Cảnh
- Hoạt động tiêu diệt Cửu Lê Yêu Tộc
- Hoạt động Đoạt Bảo Mã Tặc tại Nhạn Nam
- Boss ra theo thời gian trên các bản đồ: Quân Thiên Vương Lăng, Vọng Xuyên Hoa Hải, ....
- Hoạt động Hi Thế Trân Bảo Đồ
- Hoạt động Boss Thông Thiên Tháp
- .....v...v.....

5. Client Game

- Cập nhật tự động theo đội
- Bỏ câu hỏi chống auto

III. Một số hình ảnh (Xem thêm tại đây )
PHP Code:
[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

IV. Thông tin máy chủ Alphatest
- EXP Rate: x400
- Free bảo thạch cấp 7 trong shop
- Free điểm tặng, vàng