Giải thưởng tham gia cuộc thi “Người kế vị Nữ Hoàng Hải Tặc” là 30 triệu nhé
Công bố giải thưởng cuộc thi Nữ Hoàng Hải Tặc
Công bố giải thưởng cuộc thi Nữ Hoàng Hải Tặc

Tham gia tại http://op.slg.vn/nuhoanghaitac/