Chào mừng quý khách sử dụng VSROHelper.
Phiên bản 1.053 hotfix 2.
Tương thích client v1.101
Sửa lỗi không nhặt đồ nhiệm vụ
Sửa lỗi không nhận tên trong hỗ trợ khi mang đồ job
Sửa lỗi không đánh quái lvl 125
Cần download patch multi cho client 1.101 để sử dụng nhiều tài khoản games.
Đối với SRO_ThanhLong (Bản 3Job) phải download bản multiclient và bản VSROHelper riêng trong cùng folder Download.
Chú ý: Để trách lỗi xtrap. Vui lòng run as bằng user limit (windows xp) hoặc run as different user bằng user standard (shift+ chuột phải trên windows 7).

link:
http://www.mediafire.com/download/yb..._thanhlong.rar
Muticlient log 2 acc:
http://www.mediafire.com/download/tj...lti_v1.101.rar