Server: Xưng Bá Võ Lâm
Trang chủ: http://www.xungbavolam.com/
Diển Đàn : http://diendan.xungbavolam.com
Yahoo hỗ trợ: hotro_xungbavolam hoặc hotro_xungbavolam1
Fanpage: CLick


**Giới thiệu về Server:
X2 Kinh Nghiệm + Tiền Vào 2 Ngày Cuối Tuần Thứ 7 Và Chủ Nhật
-Auto Ingame thông minh với các tính năng ưu việt:
+Bỏ Quái Lag.
+Ẩn Hiệu Ứng, Ẩn Người Chơi, Ẩn NPC giảm lag.
+Tự Tổ đội.
+Tự Theo Sau người chỉ định.
+Tự sửa đồ, nuốt Tiên Thảo Lộ.
+Tự Nhặt Đồ, Tự Nhặt Tiền.
+Tự Buff kĩ năng hỗ trợ.


-Post Item Kênh Chat, Bày Bán, Tần Số Bang Hội Full.
-Hệ thống Skill: 9x, 12x Chuẩn VNG.
-Hệ thống trang bị: Item Xanh(Có option KĨ NĂNG VỐN CÓ), Định Quốc, Ang Bang, Nhu Tình, Hiệp Cốt, ...
-Option trung bình: 15--19%.
-Hiệu ứng trung bình: 10%--30%.
-Tỉ lệ rơi đồ Max: 1%.( Xuất hiện ở boss HK, Kì Lân,Thông Vip...)
-Tỉ lệ Exp: x4 so với VNG.

-Có tất cả các tính năng của CTC.
Các tính năng bổ sung:
-Nâng Cấp Item Xanh.
-Ep trang bi tím
-Chế Tạo Vũ Khí.
-Lôi Đài Hỗn Chiến.
-Chuyển Sinh.
-Phong Kì.
-Hoa Đăng.
-Hệ thống kết hôn chuẫn vng
-Hệ thống bang hội cực kỳ mới lạ (Thông bao trên bang, đổi tên, phát lương thành viên)
-Hệ Thống liên đấu đơn đấu, song đấu nơi tôn vinh pk rực lữa
-Hệ thống phục hồi trang bị hư hõng chuẫn vng
-Hệ thống tống kim chuẫn vng
-Hệ thống bãng tính điểm tống kim hoàn hảo
......................Một số tính năng khác tham gia để hiểu rõ hơn nhé!


1 số hình ảnh test trong game cho anh em đây !!!!

[IMG]http://1.*****************/-VbnxFt9auww/VCIZugpRfoI/AAAAAAAAADQ/FgbE1XUmX-4/s1600/PhotoShare(1)%2B(1).png[/IMG]
[IMG]http://1.*****************/-VbnxFt9auww/VCIZugpRfoI/AAAAAAAAADQ/FgbE1XUmX-4/s1600/PhotoShare(1)%2B(1).png[/IMG]
[IMG]http://1.*****************/-QJ5OcjX6_4c/VCIZq0mfDUI/AAAAAAAAADI/rcuZd7AnGT8/s1600/PhotoShare(1).png[/IMG]
[IMG]http://2.*****************/-owN0wGeKjME/VCIZu7wtgwI/AAAAAAAAADU/UbdcUDG85qk/s1600/PhotoShare(2).png[/IMG]
[IMG]http://1.*****************/--bNxQZMG848/VCIZvvH64JI/AAAAAAAAADY/SoWyS8c98c8/s1600/PhotoShare(3).png[/IMG]
[IMG]http://3.*****************/-2GH93CQHhaw/VCIZxvwmOFI/AAAAAAAAADo/VdHsVBJdlso/s1600/PhotoShare(4).png[/IMG]
[IMG]http://3.*****************/-NzGIGwhmGpY/VCIZ0CRBXaI/AAAAAAAAADw/sBjs_qQDuiU/s1600/PhotoShare(5).png[/IMG]
[IMG]http://4.*****************/-nDJabHI1ueA/VCIZ1Ds_NOI/AAAAAAAAAD0/WNXr7omQQbk/s1600/Untitled.jpg[/IMG]
[IMG]http://2.*****************/-T4B7ESMM09s/VCIZ1gWWbnI/AAAAAAAAAEE/f16XY9bAhQc/s1600/we.jpg[/IMG]


BQT Xưng Bá Võ Lâm


---------- Post added at 06:00 PM ---------- Previous post was at 05:35 PM ----------

X2 Kinh Nghiệm + Tiền Vào 2 Ngày Cuối Tuần Thứ 7 Và Chủ Nhật

---------- Post added at 07:56 PM ---------- Previous post was at 06:00 PM ----------

X2 Kinh Nghiệm + Tiền Vào 2 Ngày Cuối Tuần Thứ 7 Và Chủ Nhật

---------- Post added 10-03-2014 at 07:29 AM ---------- Previous post was 10-02-2014 at 07:56 PM ----------

Xưng Bá Võ Lâm Bản CTC Với Nhiều Tính Năng Mới x2 EXP,TIỀN Vào T7 CN+Cập Nhật Event

---------- Post added at 11:33 AM ---------- Previous post was at 07:29 AM ----------

ưng Bá Võ Lâm Bản CTC Với Nhiều Tính Năng Mới x2 EXP,TIỀN Vào T7 CN+Cập Nhật Event

---------- Post added at 01:25 PM ---------- Previous post was at 11:33 AM ----------

Xưng Bá Võ Lâm Bản CTC Với Nhiều Tính Năng Mới x2 EXP,TIỀN Vào T7 CN+Cập Nhật Event

---------- Post added at 06:07 PM ---------- Previous post was at 01:25 PM ----------

Xưng Bá Võ Lâm Bản CTC Với Nhiều Tính Năng Mới x2 EXP,TIỀN Vào T7 CN+Cập Nhật Event

---------- Post added 10-04-2014 at 07:50 AM ---------- Previous post was 10-03-2014 at 06:07 PM ----------

Xưng Bá Võ Lâm Bản CTC Với Nhiều Tính Năng Mới x2 EXP,TIỀN Vào T7 CN+Cập Nhật Event

---------- Post added at 07:49 PM ---------- Previous post was at 07:50 AM ----------

Xưng Bá Võ Lâm Bản CTC Với Nhiều Tính Năng Mới x2 EXP,TIỀN Vào T7 CN+Cập Nhật Event

---------- Post added at 08:36 PM ---------- Previous post was at 07:49 PM ----------

Xưng Bá Võ Lâm Bản CTC Với Nhiều Tính Năng Mới x2 EXP,TIỀN Vào T7 CN+Cập Nhật Event

---------- Post added 10-05-2014 at 07:28 AM ---------- Previous post was 10-04-2014 at 08:36 PM ----------

Xưng Bá Võ Lâm Bản CTC Với Nhiều Tính Năng Mới x2 EXP,TIỀN Vào T7 CN+Cập Nhật Event

---------- Post added at 10:47 AM ---------- Previous post was at 07:28 AM ----------

Xưng Bá Võ Lâm Bản CTC Với Nhiều Tính Năng Mới x2 EXP,TIỀN Vào T7 CN+Cập Nhật Event