THÔNG BÁO KHUYẾN MÃI CHUỖI SỰ KIỆN:
CHUYỂN ĐỔI TÊN MIỀN
http://g.u.n.ny.f.r.e.e.noip.me/ --> http://gunfree.noip.me/
http://g.u.n.m.i.e.n.p.h.i.noip.me/ --> http://gunnymienphi.ddns.net/
http://g.u.n.n.y.l.a.u.noip.me/ --> http://gunnylau.no-ip.info/
FREE 100% VẬT PHẨM
======================
TỔ CHỨC ĐUA TOP LỰC CHIẾN
TOP 1: 1000K CASH
TOP 2: 800K CASH
TOP 3: 600K CASH
TOP 4: 400K CASH
TỪ TOP 5-10: 200K CASH
THỜI GIAN TỪ 02/10 - 12/10
=======================
NHẬN THƯỞNG SỰ KIỆN THẮNG TRẬN HÀNG NGÀY
1. Nhấp vào báo danh để đăng ký sự kiện.
2. Thời gian bắt đầu từ 0h - 24h hàng ngày.
3. Các tài khoản báo danh càng sớm và có nhiều trận Win nhất sẽ có cơ hội TOP nhiều hơn.
4. Hệ thống sẽ tự động tổng kết và phát thưởng lúc 24h hàng ngày.
TOP Win/ngày Total Win Ngày Cash
1 30 30 24/09/2014 20000 Cash
2 8 9 24/09/2014 18000 Cash
3 8 8 24/09/2014 16000 Cash
4 6 6 24/09/2014 14000 Cash
5 5 6 24/09/2014 12000 Cash
6 2 2 24/09/2014 10000 Cash
7 2 2 24/09/2014 8000 Cash
8 2 2 24/09/2014 6000 Cash
9 2 2 24/09/2014 4000 Cash
10 1 3 24/09/2014 2000 Cash
Thông báo chuyển đổi tên miền gunny ( ai chơi gunny bơi vào nhe)Thông báo chuyển đổi tên miền gunny ( ai chơi gunny bơi vào nhe)