Thông tin máy chủ Sro Xưng Bá
[SroXungBa.Com] LV 120 - D13 - SUN D13 Drop Jupiter-AP Open 05/10/2014  Read more: ht

Alphatest : 02/10/2014
Open Chính Thức : 13h 05/10/2014


Trang chủ: http://sroxungba.com
Diễn đàn: http://sroxungba.com/forum/forum.php
Quản lý tài khoản : http://taikhoan.sroxungba.com
Tải Game :http://taikhoan.sroxungba.com/#downloadHệ thống Website : Bảo mật 100%
- Đăng nhập, đăng ký nhanh gọn
- Khóa tài khoản: Đảm bảo chống keylog 100%
- Lấy lại mật khẩu tự động = Email và Câu hỏi bí mật
- Hệ thống nhận Level tại Web
- RSpoint , Dịch chuyển nhân vật khi bị kẹt
- Và rất nhiều tính năng hấp dẫn khác

Thông tin Sro Xưng Bá:
- Max Lv : 120
- Items D13
- Exp/Sp Rate: 150x
- Party Exp/SP : 150x
- Drop Item : 15x
- Gold drop : 10x
- Skill Max : 120
- Tỉ lệ đập đồ : 1 » 8 100% | 8 » 10 10% | 10 » random
- SOM, SUN D13 Drop tại quái lv 119 và 120 Map Jupiter, Quái 129 130 Map Ap!

Thông tin Event hàng tuần :
- CTC thứ 7
- BigTrade Chủ nhật
- Đua tóp Job hàng tuần
- Gift Code nhận silk và Gold
- Săn boss Xu đổi vật phẩm silk tại shop TA
- Event Săn Boss Silk và Xu , Trốn tìm cùng SMOD


Hỗ trợ Alphatest:

- Max lv 120
- Full Set sun D13 Bán trong Shop Full Blue
- Full 999999 silk
- Full 9999b Gold


Hỗ trợ Open chính thức:

- Giáp, VK D12 lv 1 có thể mặc.
- Pet nhặt đồ 28 ngày.
- 1000 Bình HP/MP đặc biệt
- 50 DCN
- 10m SP
- 5m Gold

[SroXungBa.Com] LV 120 - D13 - SUN D13 Drop Jupiter-AP Open 05/10/2014  Read more: ht