THÔNG BÁO ĐỔI TÊN MIỀN CHO DỄ TRI CẬP + DỄ NHỚ GAROBOT

THÔNG BÁO TÊN MIỀN SEVER GÀ ROBOT CÓ SỰ THAY ĐỔI CHO DỄ NHỚ

TỒNG HỢP CÁC SEVER
=============================
S1.garobot.net
http://garobot.net/

===========================
S2.garobot.net

http://garobot2.sytes.net/ === >>> http://S2.garobot.net/ (link mới)
========================
S3.garobot.net

http://guncay.sytes.net/ === >>> http://S3.garobot.net/ (link mới)


========================
S4.garobot.net

http://gada.noip.me/ === >>> http://S4.garobot.net/ (link mới)

=========================


-=========== Cám ơn các bạn đã quan tâm