Phiên Bản : Hoàng Kim Môn Phái
EXP rate x30


[
Tranh Chủ : http://songgiotruyenky.net/
Diễn Đàn : http://diendan.songgiotruyenky.net/
Fanpage : https://www.facebook.com/pages/VLTK-I/730112027060449


Thông Tin Hỗ Trợ Tân Thủ
Nhận thăng cấp 130
Nhận túi máu hỗ trợ đến cấp 140( khóa vĩnh viễn )
Nhận 2 bình tiên thảo lộ 6 giờ ( khóa vĩnh viễn )
Nhận thần thành phù ( hsd 30 ngày )
Nhận thổ địa phù ( hsd 10 ngày )
Ngựa ngựa cấp 8x ( khóa vĩnh viễn )
Hỗ trợ max skill 9x
Nhận trang bị Thanh câu Full Sét ( khóa vĩnh viễn )
Hỗ trợ cấp 120.
Nhận kỹ năng cấp 120.
Một số Hình ảnh Demo

Võ Lâm Sóng Gió Truyền Kỳ - Hỗ Trợ Tân Thủ VIP sau 3 tuần Open Trị Giá 1 triệu
Võ Lâm Sóng Gió Truyền Kỳ - Hỗ Trợ Tân Thủ VIP sau 3 tuần Open Trị Giá 1 triệu
Võ Lâm Sóng Gió Truyền Kỳ - Hỗ Trợ Tân Thủ VIP sau 3 tuần Open Trị Giá 1 triệu

Và còn nhiều Demo hơn ở diễn đàn nữa !!

Lưu ý :] Khi chơi game sóng gió truyền kỳ nhớ tắt hết các game võ lâm còn lại để vào được Server nhé