Xu : 999.999.999
Rương Xu khóa : x40
Lengend Ná thần Cấp 3 x1
Hạnh phúc +5 x2
Vật định tình +5 x1
Phúc long +5 x2
Set Việt Nam Vô Dịch x1
Dây truyền Víp Ares x1
Vip thiên sứ x1
Châu báo sát thương lv 17 x3
Đá chu tước 5 x100
Đá huyền vũ 5 x100
Đá thanh long 5 x100
Đá bạch hổ 5 x100
Mũi khoan cấp 1 x999
Mũi khoan cáp 2 x999
Mũi khoan cáp 3 x999
Bùa may mắn 50% x20
Đá tiềm năng trung x10
Chiến hồn đơn x300
Pet gà con 5 sao x1
Nước kinh nghiệm siêu cấp x1998Tặng 50k Cash Shop
Trang chủ : Gunny69.com
Đăng ký : http://gunny69.com/eStore/register.html
Fanpage: https://www.facebook.com/fanpagegunny69

---------- Post added at 03:08 PM ---------- Previous post was at 12:57 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 04:33 PM ---------- Previous post was at 03:08 PM ----------

upppppppppppppppppppppppppppppppppp