Khai mở S3 - Địa Ngục 12h00 06/10/2014
Trang chủ: http://badodao.com
SEVER HỖ TRỢ TÂN THỦ VIP
* Hỗ trợ tân thủ

- Lên cấp 40
- Bộ đồ cam [Truyền Thuyết] cấp 40
- Tọa kỵ luyện thú đan x500
- Chân khí đan x500
- Đồng khóa 999.999.999
- [10 bội EXP] x10
- Thần hành phù x500

* Hoạt động hàng ngày

- Map train KNB tại Vạn Kiếp Cốc
- Map train EXP tại Tiêu Dao Sơn
- Long Thành Chiến diễn ra tất cả các ngày trong Tuần
- Vô Song Chiến Trường diễn ra tất cả các ngày trong Tuần
- Trận Doanh
- Lăng Tự
- Lôi Đài Tỉ Võ

* Đua TOP nhận thượng
- Top 1 - 5 Lực Chiến: Nhận 3.000.000 KNB
- Top 1 - 5 Cấp nhân vật: Nhận 3.000.000 KNB
- Top 1 - 5 Gia tướng: Nhận 1.000.000 KNB
- Top 1 - 5 Thú cưỡi: Nhận 1.000.000 KNB
- Top 1 - 5 Lăng tự: Nhận 1.000.000 KNB
- Top 1 - 5 Lôi Đài Tỉ Võ: Nhận 1.000.000 KNB
- Top 1 - 5 Lăng tự: Nhận 1.000.000 KNB
- Công bố kết quả sau 1 tuần khai mở sever

* Hỗ trợ: badodao_hotro@yahoo.com.vn
Trang chủ: http://badodao.com


[BaDoDao.Com]DKVS2 Khai mở S3-Địa Ngục 06/10/2014 Free KNB từ A-Z