Kiếm Thế Thiên Long khai mở máy chủ 1 mang tên: Thiếu Lâm và lúc 10h ngày08/10/2014


Aphatest Server: 10h ngày 08/10/2014
Open Server: 10h ngày 11/10/2014

Trang chủ: http://kiemthethienlong.com/
Diễn đàn: http://diendan.kiemthethienlong.com/index.php
Tải game: http://kiemthethienlong.com/home/index.php?jx=taigame
Đăng ký: http://kiemthethienlong.com/home/dangki.php
Yahoo hỗ trợ: hotro_kiemthethienlong
Hot Line: 01652.185.905

[ KiemTheThienLong.com ] AlphaTest máy chủ Thiếu Lâm 10h ngày 08/10/2014.
[ KiemTheThienLong.com ] AlphaTest máy chủ Thiếu Lâm 10h ngày 08/10/2014.Thông Tin Chi Tiết Server
- Máy chủ ổn định.
- Giao diện kiếm thế mới.
- Liên tục cập nhập các hoạt động mới lạ.
- Cập nhập Thần thú kiếm thế.
- Kỷ năng 150 hoàn chỉnh.
- Vũ khí thần sa.
- Phi phong Siêu Thần - Đại Thánh.


[ KiemTheThienLong.com ] AlphaTest máy chủ Thiếu Lâm 10h ngày 08/10/2014.[ KiemTheThienLong.com ] AlphaTest máy chủ Thiếu Lâm 10h ngày 08/10/2014.[ KiemTheThienLong.com ] AlphaTest máy chủ Thiếu Lâm 10h ngày 08/10/2014.[ KiemTheThienLong.com ] AlphaTest máy chủ Thiếu Lâm 10h ngày 08/10/2014.[ KiemTheThienLong.com ] AlphaTest máy chủ Thiếu Lâm 10h ngày 08/10/2014.
Nhân sĩ gần xa hãy tranh thủ thời gian, đừng bỏ qua cơ hội hiếm có để tham gia kiếm thế thiên long.
[ KiemTheThienLong.com ] AlphaTest máy chủ Thiếu Lâm 10h ngày 08/10/2014.


---------- Post added 10-08-2014 at 04:26 PM ---------- Previous post was 10-07-2014 at 09:05 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added 10-09-2014 at 10:25 AM ---------- Previous post was 10-08-2014 at 04:26 PM ----------

p game............len top............................................... ...........................

---------- Post added at 08:26 PM ---------- Previous post was at 10:25 AM ----------

up game............len top............................................... ...........................