TẢI GAME

Game Võ Lâm Mobile thông báo sự kiện tuần với nhiều hoạt động hấp dẫn.

VÕ LÂM MOBILE – Hoạt động 7/10 đến 14/10

Tải Game Mobile Online Top Tháng

Nạp Xu-Lượng bằng thẻ cào

Nạp Xu-Lượng bằng SMS

Sự kiện Đệ nhất Danh vọng đường

Thời gian bắt đầu 9h ngày 7/10 đến 9h ngày 14/10

Áp dụng người chơi server 1 đến server 12
Kết thúc sự kiện, bạn nào đứng đầu bảng xếp hạng Danh vọng đường sẽ nhận được 1 thú cưỡi hiếm.
Thời gian event
Số lượng vật phẩm
Tên vật phẩm
9h ngày 7/10 - 9h ngày 14/10
1
Tọa kỵ Nộ diễm chiến mã
Sự kiện Nạp thẻ trả lễ

Bắt đầu từ 9h ngày 7/10 đến 9h ngày 14/10

Sau khi người chơi nạp thẻ đạt mức sẽ nhận được NB trả lễ phong phú. Phần thưởng sẽ được phát sau khi event kết thúc
Số lượng NB nạp thẻ
NB trả lễ
Chú ý
500NB
50NB
Nạp thẻ trả lễ, Sau khi event kết thúc sẽ dựa vào số lượng NB đã nạp thẻ để phát thưởng, nạp đủ 5000NB sẽ nhận được cả 4 phần thưởng.
1000NB
70NB
2000NB
180NB
5000NB
500NB
Sự kiện Tiêu phí tặng tiên thảo
Người chơi mỗi lần tiêu phí 500 NB sẽ nhận được túi Tiên thảo(gồm 50 tiên thảo), tiêu nhiều nhận nhiều.
Số lượng NB tiêu phí
Phần thưởng
Chú ý
500NB
Túi tiên thảo
Tiêu phí tuần hoàn, tiêu nhiều tặng nhiều.
TẢI GAME