Phiên Bản : Hoàng Kim Môn Phái
EXP rate x30

Tranh Chủ : http://songgiotruyenky.net/http://songgiotruyenky.net/"]http://songgiotruyenky.net/
Diễn Đàn : Vào Diễn Đàn
Fanpage : Click Vào Đây

------------------------------------------------------------------------------------

Tính đến nay server open cũng gần 1 tháng, BQT có thể duy trì server đến hôm nay 1 phần lớn là do các bạn luôn tin và ủng hộ cho Team, để đáp lại tình cảm đó BQT quyết định cho ra sự kiện "Phát Gift Code"
Thời gian bắt đầu nhận Gift Code : 17h00 ngày 8/10/2014
Gift Code Tân Thủ

Cách Thức Nhận Gift Code Tân Thủ :Click]http://diendan.songgiotruyenky.net/showthread.php?421-Toppic-%C4%90%C4%83ng-K%C3%BD-Nh%E1%BA%ADn-500-Gift-Code-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-Ch%C6%A1i-M%E1%BB%9Bi-(Ch%E1%BB%A7-%C4%90%E1%BB%81-H%C3%93T)&p=3070#post3070"]Click Vào Đây Để Đi Đến Bài Nhận Code Tại Diễn Đàn
Nhận Thăng Cấp 145.
4 Tiên Thảo Lộ 6 giờ
Thần Thành Phù ( hsd 30 ngày )
Thổ Địa Phù ( hsd 30 ngày )
Ngựa Bôn Tiêu ( hsd 15 ngày )
Hỗ trợ Skill 9x +20 Cấp
Skill 120 + 10 cấp.
Bí Kiếp 150
Trang Bị Vân Lộc ( full 10 món )
Võ Lâm Sóng Gió Phát 500 Code Tân Thủ và Tri Ân Người Chơi Cũ

Gift Code Tri Ân Khách Hàng


Cách Thức Nhận Gift Code Tri Ân Khách Hàng:Click]http://diendan.songgiotruyenky.net/showthread.php?422-Toppic-%C4%90%C4%83ng-K%C3%BD-Nh%E1%BA%ADn-Gift-Code-Tri-%C3%82n-Kh%C3%A1ch-H%C3%A0ng-(Ch%E1%BB%A7-%C4%90%E1%BB%81n-H%C3%93T)"]Click Vào Đây Để Đi Đến Bài Nhận Code Tại Diễn Đàn


Tri Ân Khách Hàng :BQT sẽ tặng cho tất cã các nhân vật có đẳng cấp trên 150 1 Hộp Quà Tri Ân, trong đó bao hồm những phần thưởng cực kỳ giá trị như :
Tiên Thảo Lộ 6 Giờ ( khóa )
Phi Phong Cấp 3 ( hsd 3 ngày )
Quan Ấn Cấp 3 ( hsd 3 ngày )
Ngựa Bôn Tiêu ( hsd 15 ngày )
Ngựa Phiên Vũ ( hsd 15 ngày )
Cùng những phần thưởng bất ngờ khác

Sau 17h0 ngày 8/10/2014 sẽ chính thức áp dụng sự kiện trên vào NPC Hỗ Trợ Tân Thủ tại các thôn trang.!
Võ Lâm Sóng Gió Phát 500 Code Tân Thủ và Tri Ân Người Chơi Cũ


---------- Post added at 09:46 AM ---------- Previous post was at 08:29 AM ----------

Phiên Bản : Hoàng Kim Môn Phái
EXP rate x30

Tranh Chủ : http://songgiotruyenky.net/http://songgiotruyenky.net/"]http://songgiotruyenky.net/
Diễn Đàn : Vào Diễn Đàn
Fanpage : Click Vào Đây

------------------------------------------------------------------------------------

Tính đến nay server open cũng gần 1 tháng, BQT có thể duy trì server đến hôm nay 1 phần lớn là do các bạn luôn tin và ủng hộ cho Team, để đáp lại tình cảm đó BQT quyết định cho ra sự kiện "Phát Gift Code"
Thời gian bắt đầu nhận Gift Code : 17h00 ngày 8/10/2014
Gift Code Tân Thủ

Cách Thức Nhận Gift Code Tân Thủ :Click]http://diendan.songgiotruyenky.net/showthread.php?421-Toppic-%C4%90%C4%83ng-K%C3%BD-Nh%E1%BA%ADn-500-Gift-Code-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-Ch%C6%A1i-M%E1%BB%9Bi-(Ch%E1%BB%A7-%C4%90%E1%BB%81-H%C3%93T)&p=3070#post3070"]Click Vào Đây Để Đi Đến Bài Nhận Code Tại Diễn Đàn
Nhận Thăng Cấp 145.
4 Tiên Thảo Lộ 6 giờ
Thần Thành Phù ( hsd 30 ngày )
Thổ Địa Phù ( hsd 30 ngày )
Ngựa Bôn Tiêu ( hsd 15 ngày )
Hỗ trợ Skill 9x +20 Cấp
Skill 120 + 10 cấp.
Bí Kiếp 150
Trang Bị Vân Lộc ( full 10 món )
Võ Lâm Sóng Gió Phát 500 Code Tân Thủ và Tri Ân Người Chơi Cũ

Gift Code Tri Ân Khách Hàng


Cách Thức Nhận Gift Code Tri Ân Khách Hàng:Click]http://diendan.songgiotruyenky.net/showthread.php?422-Toppic-%C4%90%C4%83ng-K%C3%BD-Nh%E1%BA%ADn-Gift-Code-Tri-%C3%82n-Kh%C3%A1ch-H%C3%A0ng-(Ch%E1%BB%A7-%C4%90%E1%BB%81n-H%C3%93T)"]Click Vào Đây Để Đi Đến Bài Nhận Code Tại Diễn Đàn


Tri Ân Khách Hàng :BQT sẽ tặng cho tất cã các nhân vật có đẳng cấp trên 150 1 Hộp Quà Tri Ân, trong đó bao hồm những phần thưởng cực kỳ giá trị như :
Tiên Thảo Lộ 6 Giờ ( khóa )
Phi Phong Cấp 3 ( hsd 3 ngày )
Quan Ấn Cấp 3 ( hsd 3 ngày )
Ngựa Bôn Tiêu ( hsd 15 ngày )
Ngựa Phiên Vũ ( hsd 15 ngày )
Cùng những phần thưởng bất ngờ khác

Sau 17h0 ngày 8/10/2014 sẽ chính thức áp dụng sự kiện trên vào NPC Hỗ Trợ Tân Thủ tại các thôn trang.!
Võ Lâm Sóng Gió Phát 500 Code Tân Thủ và Tri Ân Người Chơi Cũ


---------- Post added at 10:02 AM ---------- Previous post was at 09:46 AM ----------

Phiên Bản : Hoàng Kim Môn Phái
EXP rate x30

Tranh Chủ : http://songgiotruyenky.net/http://songgiotruyenky.net/"]http://songgiotruyenky.net/

Diễn Đàn : Vào Diễn Đàn

Fanpage : Click Vào Đây
---------- Post added at 10:05 AM ---------- Previous post was at 10:02 AM ----------

Phiên Bản : Hoàng Kim Môn Phái
EXP rate x30
Mời mọi người vào tham gia


---------- Post added at 01:08 PM ---------- Previous post was at 10:05 AM ----------

Phiên Bản : Hoàng Kim Môn Phái
EXP rate x30
Mời mọi người vào tham gia


---------- Post added at 01:39 PM ---------- Previous post was at 01:08 PM ----------

Phiên Bản : Hoàng Kim Môn Phái
EXP rate x30
Mời mọi người vào tham gia


---------- Post added at 02:09 PM ---------- Previous post was at 01:39 PM ----------

Phiên Bản : Hoàng Kim Môn Phái
EXP rate x30
Mời mọi người vào tham gia


---------- Post added at 02:39 PM ---------- Previous post was at 02:09 PM ----------

Phiên Bản : Hoàng Kim Môn Phái
EXP rate x30
Mời mọi người vào tham gia


---------- Post added at 03:10 PM ---------- Previous post was at 02:39 PM ----------

Phiên Bản : Hoàng Kim Môn Phái
EXP rate x30
Mời mọi người vào tham gia


---------- Post added at 03:40 PM ---------- Previous post was at 03:10 PM ----------

Phiên Bản : Hoàng Kim Môn Phái
EXP rate x30
Mời mọi người vào tham gia


---------- Post added at 04:11 PM ---------- Previous post was at 03:40 PM ----------

Phiên Bản : Hoàng Kim Môn Phái
EXP rate x30
Mời mọi người vào tham gia


---------- Post added 10-09-2014 at 08:07 AM ---------- Previous post was 10-08-2014 at 04:11 PM ----------

Phiên Bản : Hoàng Kim Môn Phái
EXP rate x30

Tranh Chủ : http://songgiotruyenky.net/http://songgiotruyenky.net/"]http://songgiotruyenky.net/
Diễn Đàn : Vào Diễn Đàn
Fanpage : Click Vào Đây

------------------------------------------------------------------------------------

Tính đến nay server open cũng gần 1 tháng, BQT có thể duy trì server đến hôm nay 1 phần lớn là do các bạn luôn tin và ủng hộ cho Team, để đáp lại tình cảm đó BQT quyết định cho ra sự kiện "Phát Gift Code"
Thời gian bắt đầu nhận Gift Code : 17h00 ngày 8/10/2014
Gift Code Tân Thủ

Cách Thức Nhận Gift Code Tân Thủ :Click]http://diendan.songgiotruyenky.net/showthread.php?421-Toppic-%C4%90%C4%83ng-K%C3%BD-Nh%E1%BA%ADn-500-Gift-Code-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-Ch%C6%A1i-M%E1%BB%9Bi-(Ch%E1%BB%A7-%C4%90%E1%BB%81-H%C3%93T)&p=3070#post3070"]Click Vào Đây Để Đi Đến Bài Nhận Code Tại Diễn Đàn
Nhận Thăng Cấp 145.
4 Tiên Thảo Lộ 6 giờ
Thần Thành Phù ( hsd 30 ngày )
Thổ Địa Phù ( hsd 30 ngày )
Ngựa Bôn Tiêu ( hsd 15 ngày )
Hỗ trợ Skill 9x +20 Cấp
Skill 120 + 10 cấp.
Bí Kiếp 150
Trang Bị Vân Lộc ( full 10 món )
Võ Lâm Sóng Gió Phát 500 Code Tân Thủ và Tri Ân Người Chơi Cũ

Gift Code Tri Ân Khách Hàng


Cách Thức Nhận Gift Code Tri Ân Khách Hàng:Click]http://diendan.songgiotruyenky.net/showthread.php?422-Toppic-%C4%90%C4%83ng-K%C3%BD-Nh%E1%BA%ADn-Gift-Code-Tri-%C3%82n-Kh%C3%A1ch-H%C3%A0ng-(Ch%E1%BB%A7-%C4%90%E1%BB%81n-H%C3%93T)"]Click Vào Đây Để Đi Đến Bài Nhận Code Tại Diễn Đàn


Tri Ân Khách Hàng :BQT sẽ tặng cho tất cã các nhân vật có đẳng cấp trên 150 1 Hộp Quà Tri Ân, trong đó bao hồm những phần thưởng cực kỳ giá trị như :
Tiên Thảo Lộ 6 Giờ ( khóa )
Phi Phong Cấp 3 ( hsd 3 ngày )
Quan Ấn Cấp 3 ( hsd 3 ngày )
Ngựa Bôn Tiêu ( hsd 15 ngày )
Ngựa Phiên Vũ ( hsd 15 ngày )
Cùng những phần thưởng bất ngờ khác

Sau 17h0 ngày 8/10/2014 sẽ chính thức áp dụng sự kiện trên vào NPC Hỗ Trợ Tân Thủ tại các thôn trang.!
Võ Lâm Sóng Gió Phát 500 Code Tân Thủ và Tri Ân Người Chơi Cũ


---------- Post added 10-10-2014 at 07:02 AM ---------- Previous post was 10-09-2014 at 08:07 AM ----------

Phiên Bản : Hoàng Kim Môn Phái
EXP rate x30
Mời mọi người vào tham gia


---------- Post added at 01:36 PM ---------- Previous post was at 07:02 AM ----------

Phiên Bản : Hoàng Kim Môn Phái
EXP rate x30
Mời mọi người vào tham gia


---------- Post added at 07:26 PM ---------- Previous post was at 01:36 PM ----------

Phiên Bản : Hoàng Kim Môn Phái
EXP rate x30
Mời mọi người vào tham gia