Đầu tiên BQT volamlau.net xin gửi lời cáo lỗi đến cùng toàn thể gamer đã ủng hộ volamlau.net. Tuy nhiên, khi đi vào open BQT đã bỏ qua 1 lỗi không hỗ trợ tân thủ khi vào game vì vậy BQT quyết định đóng server để bổ sung phần hỗ trỡ tân thủ. Cụ thể mức hỗ trợ như sau:

HỖ TRỢ TÂN THỦ
- NHẬN NGAY CẤP 20 TẠI NPC HỖ TRỢ TÂN THỦ
- 1 THỔ ĐỊA PHÙ
- 1 THẦN HÀNH PHÙ
- 8 TTL 6 GIỜ
Thời gian chính thức ReOpen 19h ngày 10/10/2014
Thời gian đua top 19h ngày 10-10-2014 đến 19h ngày 12-10-2014

PHẦN THƯỞNG ĐUA TOP, NHƯ SAU
- HẠNG 1 : 1 SET AN BANG MAX OPT + 1 BÔN TIÊU + 3000 VẠN +1500 XU
- HẠNG 2 : 1 SET AN BANG RANDOM + 1 PHI VÂN + 2000 VẠN + 1000 XU
- HẠNG 3 : 1 SET ĐỊNH QUỐC MAX OPT + 1 PHI VÂN + 1000 VẠN + 500 XU
- HẠNG 4 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 5 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 6 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 7 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 8 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 9 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 10 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ

ĐUA TOP CHỈ TÍNH NGƯỜI CÓ CẤP CAO NHẤT


-KHÔNG LAG,ROLLBACK,DUPE,HACK,DIS GAME,MẤT ITEM -

+Post item trên kênh hệ thống
+ Mặt nạ đa dạng phong phú
+ Dã tẩu full chuẩn
+ Công thành chuẩn 3 trụ - MAP Vinagame
+ Đính tháo item - khoá rương an toàn
+ Xếp chồng vật phẩm - dễ sử dụng
+ Event đa dạng phong phú
+ Liên Đấu: Đơn Đấu - Song Đấu
+ Dã Tẩu 100% vinagame
+ Auto thông minh .
+ Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG .
+ Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội - Phân Quyền - Đổi Tên - Phát Lương
+ Tìm Tọa Độ Mini Map .
+ Dame Ngũ Hành Tương Khắc…. .
+ Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x .
+ Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn .
+ Các kỹ năng bắt dính như Bảo Vũ Lê Hoa , Phong Sương Toái Ảnh Chuẩn
+ Phân Biệt Nội Công Ngoại Công
+ Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt. .
+ Bến Thuyền Phong Lăng Độ Tìm Lại Cảm Giác Xư .
+ Hệ Thống Boss Sát Thủ chuẩn vinagame phân bố ở các thành thị.
+ Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa
+ Hệ Thống Công Thành Chiến Chủ Nhật Hàng Tuần
+ Các NPC phân bố chuẩn vinagame để đảm bảo các thành đều hoạt động nhộn nhịp
+ Tính năng bày bán chuẩn
Và rất nhiều tính năng khác
Trang chủ: http://volamlau.net/
Quản lý tài khoản : http://volamlau.net/tai-khoan/dang-ky/
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: Việt Nam
Kinh Nghiệm: Tương đối
Support Yahoo: hotro.jxprivate
VÀI HÌNH ẢNH CHÂN THẬT NHẤT VỀ SEVER

HỆ THỐNG AUTO INGAME

19h NGÀY 10/10/2014 REOPEN VOLAMLAU.NET - CÁO LỖI CÙNG GAMER

TÍNH NĂNG THÀNH LẬP BANG HỘI

19h NGÀY 10/10/2014 REOPEN VOLAMLAU.NET - CÁO LỖI CÙNG GAMER

19h NGÀY 10/10/2014 REOPEN VOLAMLAU.NET - CÁO LỖI CÙNG GAMER

19h NGÀY 10/10/2014 REOPEN VOLAMLAU.NET - CÁO LỖI CÙNG GAMER

TÍNH NĂNG BÀY BÁN TRONG GAME

19h NGÀY 10/10/2014 REOPEN VOLAMLAU.NET - CÁO LỖI CÙNG GAMER

NHIỆM VỤ BOS SÁT THỦ - NPC TẠI CÁC THÀNH THỊ

19h NGÀY 10/10/2014 REOPEN VOLAMLAU.NET - CÁO LỖI CÙNG GAMER

19h NGÀY 10/10/2014 REOPEN VOLAMLAU.NET - CÁO LỖI CÙNG GAMER

Cảm ơn tất cả gamer đã thông cảm cũng như ủng hộ volamlau.net ngày 1 phát triển

---------- Post added at 02:40 PM ---------- Previous post was at 02:07 PM ----------

Phần thưởng đua top, như sau
- hạng 1 : 1 set an bang max opt + 1 bôn tiêu + 3000 vạn +1500 xu
- hạng 2 : 1 set an bang random + 1 phi vân + 2000 vạn + 1000 xu
- hạng 3 : 1 set định quốc max opt + 1 phi vân + 1000 vạn + 500 xu
- hạng 4 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 5 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 6 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 7 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 8 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 9 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 10 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ

đua top chỉ tính người có cấp cao nhất

---------- Post added at 02:50 PM ---------- Previous post was at 02:40 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppp

---------- Post added at 02:58 PM ---------- Previous post was at 02:50 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 03:04 PM ---------- Previous post was at 02:58 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 03:08 PM ---------- Previous post was at 03:04 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 03:13 PM ---------- Previous post was at 03:08 PM ----------

phần thưởng đua top, như sau
- hạng 1 : 1 set an bang max opt + 1 bôn tiêu + 3000 vạn +1500 xu
- hạng 2 : 1 set an bang random + 1 phi vân + 2000 vạn + 1000 xu
- hạng 3 : 1 set định quốc max opt + 1 phi vân + 1000 vạn + 500 xu
- hạng 4 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 5 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 6 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 7 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 8 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 9 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 10 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ

đua top chỉ tính người có cấp cao nhất

---------- Post added at 03:19 PM ---------- Previous post was at 03:13 PM ----------

phần thưởng đua top, như sau
- hạng 1 : 1 set an bang max opt + 1 bôn tiêu + 3000 vạn +1500 xu
- hạng 2 : 1 set an bang random + 1 phi vân + 2000 vạn + 1000 xu
- hạng 3 : 1 set định quốc max opt + 1 phi vân + 1000 vạn + 500 xu
- hạng 4 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 5 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 6 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 7 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 8 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 9 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 10 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ

đua top chỉ tính người có cấp cao nhất

---------- Post added at 03:35 PM ---------- Previous post was at 03:19 PM ----------

phần thưởng đua top, như sau
- hạng 1 : 1 set an bang max opt + 1 bôn tiêu + 3000 vạn +1500 xu
- hạng 2 : 1 set an bang random + 1 phi vân + 2000 vạn + 1000 xu
- hạng 3 : 1 set định quốc max opt + 1 phi vân + 1000 vạn + 500 xu
- hạng 4 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 5 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 6 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 7 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 8 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 9 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ + 300 xu
- hạng 10 : 1 set định quốc random + 1 chiếu dạ

đua top chỉ tính người có cấp cao nhất

---------- Post added at 03:42 PM ---------- Previous post was at 03:35 PM ----------

Thời gian chính thức ReOpen 19h ngày 10/10/2014
Thời gian đua top 19h ngày 10-10-2014 đến 19h ngày 12-10-2014

PHẦN THƯỞNG ĐUA TOP, NHƯ SAU
- HẠNG 1 : 1 SET AN BANG MAX OPT + 1 BÔN TIÊU + 3000 VẠN +1500 XU
- HẠNG 2 : 1 SET AN BANG RANDOM + 1 PHI VÂN + 2000 VẠN + 1000 XU
- HẠNG 3 : 1 SET ĐỊNH QUỐC MAX OPT + 1 PHI VÂN + 1000 VẠN + 500 XU
- HẠNG 4 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 5 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 6 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 7 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 8 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 9 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 10 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ

ĐUA TOP CHỈ TÍNH NGƯỜI CÓ CẤP CAO NHẤT

---------- Post added at 03:53 PM ---------- Previous post was at 03:42 PM ----------

Thời gian chính thức ReOpen 19h ngày 10/10/2014
Thời gian đua top 19h ngày 10-10-2014 đến 19h ngày 12-10-2014

PHẦN THƯỞNG ĐUA TOP, NHƯ SAU
- HẠNG 1 : 1 SET AN BANG MAX OPT + 1 BÔN TIÊU + 3000 VẠN +1500 XU
- HẠNG 2 : 1 SET AN BANG RANDOM + 1 PHI VÂN + 2000 VẠN + 1000 XU
- HẠNG 3 : 1 SET ĐỊNH QUỐC MAX OPT + 1 PHI VÂN + 1000 VẠN + 500 XU
- HẠNG 4 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 5 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 6 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 7 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 8 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 9 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 10 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ

ĐUA TOP CHỈ TÍNH NGƯỜI CÓ CẤP CAO NHẤT

---------- Post added at 04:04 PM ---------- Previous post was at 03:53 PM ----------

Thời gian chính thức ReOpen 19h ngày 10/10/2014
Thời gian đua top 19h ngày 10-10-2014 đến 19h ngày 12-10-2014

PHẦN THƯỞNG ĐUA TOP, NHƯ SAU
- HẠNG 1 : 1 SET AN BANG MAX OPT + 1 BÔN TIÊU + 3000 VẠN +1500 XU
- HẠNG 2 : 1 SET AN BANG RANDOM + 1 PHI VÂN + 2000 VẠN + 1000 XU
- HẠNG 3 : 1 SET ĐỊNH QUỐC MAX OPT + 1 PHI VÂN + 1000 VẠN + 500 XU
- HẠNG 4 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 5 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 6 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 7 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 8 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 9 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 10 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ

ĐUA TOP CHỈ TÍNH NGƯỜI CÓ CẤP CAO NHẤT

---------- Post added at 04:26 PM ---------- Previous post was at 04:04 PM ----------

Thời gian chính thức ReOpen 19h ngày 10/10/2014
Thời gian đua top 19h ngày 10-10-2014 đến 19h ngày 12-10-2014

PHẦN THƯỞNG ĐUA TOP, NHƯ SAU
- HẠNG 1 : 1 SET AN BANG MAX OPT + 1 BÔN TIÊU + 3000 VẠN +1500 XU
- HẠNG 2 : 1 SET AN BANG RANDOM + 1 PHI VÂN + 2000 VẠN + 1000 XU
- HẠNG 3 : 1 SET ĐỊNH QUỐC MAX OPT + 1 PHI VÂN + 1000 VẠN + 500 XU
- HẠNG 4 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 5 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 6 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 7 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 8 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 9 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ + 300 XU
- HẠNG 10 : 1 SET ĐỊNH QUỐC RANDOM + 1 CHIẾU DẠ

ĐUA TOP CHỈ TÍNH NGƯỜI CÓ CẤP CAO NHẤT

---------- Post added at 04:48 PM ---------- Previous post was at 04:26 PM ----------

Thời gian chính thức ReOpen 19h ngày 10/10/2014
Thời gian đua top 19h ngày 10-10-2014 đến 19h ngày 12-10-2014

---------- Post added at 04:54 PM ---------- Previous post was at 04:48 PM ----------

Thời gian chính thức ReOpen 19h ngày 10/10/2014
Thời gian đua top 19h ngày 10-10-2014 đến 19h ngày 12-10-2014

---------- Post added at 05:01 PM ---------- Previous post was at 04:54 PM ----------

upppppppppppppppppppppppppppppppppppp