Các thím đi xem phim hay gặp những tình huống ức chế ở rạp không? nào thì đánh dắm, chân thối. có lúc còn bị dẵm vào chân. hôm nay xem ở giạp quốc gia còn thấy có thằng như kiểu đang quay tay ấy :surrender: rồi 1 đôi công khai sờ mó nhau mất cmn cả buối xem phim may ko xem cùng gấu nên đỡ ngại :surrender:

Xem cái video thấy đúng vc Vân Navy dạo này phổng phao quá :kiss:https://www.youtube.com/watch?v=kePl1uej32A


[ Giải trí tí ae ] Những tình huống gây ức chế khi xem phim ở rạp