Võ Lâm Độc Tôn
Khai Mở Thêm Cụm Máy Chủ Mới
=> Đáp Ứng Với Nhu Cầu Tiêu Dùng Của Game Thủ
Open Test Trong 1 Ngày Duy Nhất
( Thứ 7 test Vào lúc 10h Ngày 11 - Kết Thúc Vào Lúc 7h Sáng Hôm Sau )

open Đua Top Bắt Đầu Vào 9h Chủ Nhật ( 9h chủ nhật ngày 12/10 )

Trang Chủ : http://volamdocton.net
Fanpage : http://facebook.com/bntgame

Hỗ Trợ Người chơi test :

- Full Mã Lệnh GM

Share 1 số lệnh Trang bị mới :

wuqing equip 612150 1 ( Cánh Thiên Thần Cấp 1 - Nam)
wuqing equip 612151 1 ( Cánh Thiên Thần Cấp 2 - Nam)
wuqing equip 612152 1 ( Cánh Thiên Thần Cấp 3 - Nam)
wuqing equip 612160 1 ( Cánh Thiên Thần Cấp 1 - Nữ)
wuqing equip 612161 1 ( Cánh Thiên Thần Cấp 2 - Nữ)
wuqing equip 612162 1 ( Cánh Thiên Thần Cấp 3 - Nữ)
wuqing equip 612152 1 ( Cánh Vũ Lan - Nam + Nữ)
wuqing equip 612160 1 ( Cánh Hỏa Phụng - Nam + Nữ)
wuqing equip 612161 1 ( Cánh Hắc Tinh - Nam + Nữ)
wuqing equip 612162 1 ( Cánh Hắc Tinh Cấp 2 - Nam + Nữ)
wuqing equip 529401 1 ( Hỉ khí dương dương Thời trang )

.........Và Còn Nhiều Tính năng đang chờ bạn khám phá............

Update 1 Số Tính năng mới :
• Cập Nhật Full Nhiệm Vụ
• Bản Đồ Kinh Thành Lọng Lẫy
• Sự Kiện Event hỗ trợ người chơi Full tính năng
• Cập nhật tính năng Chuyển SinhVõ Lâm Độc Tôn Khai Mở Server DKVS mới - Open Test Cụm máy chủ Độc Tôn 2 10h 11/10
Võ Lâm Độc Tôn Khai Mở Server DKVS mới - Open Test Cụm máy chủ Độc Tôn 2 10h 11/10
Võ Lâm Độc Tôn Khai Mở Server DKVS mới - Open Test Cụm máy chủ Độc Tôn 2 10h 11/10
Võ Lâm Độc Tôn Khai Mở Server DKVS mới - Open Test Cụm máy chủ Độc Tôn 2 10h 11/10
Võ Lâm Độc Tôn Khai Mở Server DKVS mới - Open Test Cụm máy chủ Độc Tôn 2 10h 11/10
Võ Lâm Độc Tôn Khai Mở Server DKVS mới - Open Test Cụm máy chủ Độc Tôn 2 10h 11/10