GunWay.Net - Open 14h 13/10, Gunny Siêu Quậy, Đổi Xu Thành Cash Pro, Cày Cuốc Là Chính, Hỗ Trợ Khủng

GunWay.Net -Open 14h 13/10, Gunny Siêu Quậy, Đổi Xu Thành Cash Pro, Cày Cuốc Là Chính

FIX ĐẾN 99% TÌNH TRẠNG BUG VẬT PHẨM, BUG HỢP THÀNH

- WEBSHOP THÂN THIỆN.
- TỔ CHỨC EVENT FREE HẤP DẪN
- PHÁT GIFCODE HÀNG TUẦN: VẬT PHẨM CÓ GIÁ TRỊ
- ĐUA TOP NHẬN NHIỀU QUÀ CỰC HOT
- QUÀ TÂN THỦ HỖ TRỢ CỰC KHỦNG

Trang chủ : http://gunway.net/
Đăng nhập : http://play.gunway.net/
WebShop : http://shop.gunway.net:81/
Face Book : https://www.facebook.com/pages/GunWa...92914027413914

Thông Tin Game
1, Max cấp 65
1, Pet ( Slik pet 95%)
2, Vũ khí pet ( 90% )
3, Thẻ bài : 99%
4, Vật Tổ 100%
5, Nước Tu luyện 100%
6, Đá Tiềm Năng - Chiến Hồn - 100%
7, Đi Boss Thế Giới - Nhận điểm Vinh dự Nâng Vật tổ 100 %
8, Chiến đấu nhận từ 30 -> 50K xu mỗi trận
9, Kinh nghiệm khi chiến đấu đánh được bằng điểm sát thương
10, Phó bản: Chuẩn Giống Zing 100%
11, Mê cung: chuẩn 100 % (gồm 40 tầng)
12, Xí ngầu 100%
13, Luyện hóa dây truyền 100%
14, Hệ thống víp 100%
15, Hệ thống thăng cấp trang bị 100%
Lỗi trong game đã được fix Đến 99%, lên cấp cực nhanh xu sài thả phang.

* Mọi đồ bán trong web shop đều có thể kiếm được trong game thông qua: phó bản, chiến đấu, mê cung, thuyền rồng, rương gà, kim tự tháp..

Event: sẽ được tổ chức thường xuyên dưới nhiều hình thức


---------- Post added at 01:26 AM ---------- Previous post was at 01:04 AM ----------

up top cho anh em đam me gunny cày cuốc chuẩn 2014

---------- Post added at 09:53 AM ---------- Previous post was at 01:26 AM ----------

up top anh em đam mê gunny cày cuốc chuẩn 2014

---------- Post added at 06:24 PM ---------- Previous post was at 09:53 AM ----------

GunWay.Net - Open 14h 13/10, Gunny Siêu Quậy, Đổi Xu Thành Cash Pro, Cày Cuốc Là Chính, Hỗ Trợ Khủng

---------- Post added at 07:45 PM ---------- Previous post was at 06:24 PM ----------

GunWay.Net - Open 14h Thứ 2 13/10, Gunny Siêu Quậy, Đổi Xu Thành Cash Pro, Cày Cuốc Là Chính, Hỗ Trợ Khủng

---------- Post added at 08:58 PM ---------- Previous post was at 07:45 PM ----------

GunWay. Net - Open 14h Thứ 2 13/10, Đổi Xu Thành Cash Pro, Cày Cuốc Là Chính, Tặng Free 100k Cash

---------- Post added 10-13-2014 at 11:26 AM ---------- Previous post was 10-12-2014 at 08:58 PM ----------

GunWay.Net - Open 14h 13/10, Gunny Siêu Quậy, Đổi Xu Thành Cash Pro, Cày Cuốc Là Chính, Hỗ Trợ Khủng

---------- Post added at 01:24 PM ---------- Previous post was at 11:26 AM ----------

GunWay.Net - Open 14h 13/10, Gunny Siêu Quậy, Đổi Xu Thành Cash Pro, Cày Cuốc Là Chính, Tặng Free 100k Cash

---------- Post added at 05:25 PM ---------- Previous post was at 01:24 PM ----------

GunWay.Net - Open 14h 13/10, Gunny Siêu Quậy, Đổi Xu Thành Cash Pro, Cày Cuốc Là Chính, Hỗ Trợ Khủng

---------- Post added at 08:25 PM ---------- Previous post was at 05:25 PM ----------

GunWay.Net - Open 14h 13/10, Gunny Siêu Quậy, Đổi Xu Thành Cash Pro, Cày Cuốc Là Chính, Hỗ Trợ Khủng

---------- Post added 10-14-2014 at 09:26 AM ---------- Previous post was 10-13-2014 at 08:25 PM ----------

GunWay.Net - Open 14h 13/10, Gunny Siêu Quậy, Đổi Xu Thành Cash Pro, Cày Cuốc Là Chính, Hỗ Trợ Khủng

---------- Post added at 04:16 PM ---------- Previous post was at 09:26 AM ----------

GunWay.Net - Open 14h 13/10, Gunny Siêu Quậy, Đổi Xu Thành Cash Pro, Cày Cuốc Là Chính, Hỗ Trợ Khủng

---------- Post added at 05:46 PM ---------- Previous post was at 04:16 PM ----------

GunWay.Net - Open 14h 13/10, Gunny Siêu Quậy, Đổi Xu Thành Cash Pro, Cày Cuốc Là Chính, Hỗ Trợ Khủng

---------- Post added at 10:08 PM ---------- Previous post was at 05:46 PM ----------

GunWay.Net - Open 14h 13/10, Gunny Siêu Quậy, Đổi Xu Thành Cash Pro, Cày Cuốc Là Chính, Hỗ Trợ Khủng

---------- Post added 10-15-2014 at 12:23 AM ---------- Previous post was 10-14-2014 at 10:08 PM ----------

GunWay.Net - Open 14h 13/10, Gunny Siêu Quậy, Đổi Xu Thành Cash Pro, Cày Cuốc Là Chính, Hỗ Trợ Khủng

---------- Post added at 10:32 AM ---------- Previous post was at 12:23 AM ----------

GunWay.Net - Open 14h 13/10, Gunny Siêu Quậy, Đổi Xu Thành Cash Pro, Cày Cuốc Là Chính, Hỗ Trợ Khủng

---------- Post added at 11:30 AM ---------- Previous post was at 10:32 AM ----------

GunWay.Net - Open 14h 13/10, Gunny Siêu Quậy, Đổi Xu Thành Cash Pro, Cày Cuốc Là Chính, Hỗ Trợ Khủng

---------- Post added at 01:05 PM ---------- Previous post was at 11:30 AM ----------

Fix đến 99% tình trạng bug vật phẩm, bug hợp thành


- webshop thân thiện.
- tổ chức event free hấp dẫn
- phát gifcode hàng tuần: Vật phẩm có giá trị
- đua top nhận nhiều quà cực hot
- quà tân thủ hỗ trợ cực khủng

---------- Post added at 03:20 PM ---------- Previous post was at 01:05 PM ----------

GunWay.Net - Open 14h 13/10, Gunny Siêu Quậy, Đổi Xu Thành Cash Pro, Cày Cuốc Là Chính, Hỗ Trợ Khủng