Trang chủ: http://vlcm2.net


Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ Mới S4 - Thiên Đàng
Hỗ trợ Tân thủ VIP, Gift Code khủng

Event Like Fanpage để nhận http://fb.com/badodao


[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở sever mới Tặng KNB Free - Gift Code khủng
** Hỗ trợ tân thủ
- Lên cấp 40
- Bộ đồ cam [Truyền Thuyết] cấp 40
- Tọa kỵ luyện thú đan x500
- Vũ khí tân thủ VIP
- Chân khí đan x500
- Đồng khóa 999.999.999
- [10 bội EXP] x10
- Thần hành phù x500


Một số hình ảnh về server :
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở sever mới Tặng KNB Free - Gift Code khủng
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở sever mới Tặng KNB Free - Gift Code khủng
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở sever mới Tặng KNB Free - Gift Code khủng
Hệ thống phó bản kinh nghiệm, trang bị phong phú
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở sever mới Tặng KNB Free - Gift Code khủng
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở sever mới Tặng KNB Free - Gift Code khủng
Hệ thống thú cưởi, trang bị mới lạ, đặt sắc
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở sever mới Tặng KNB Free - Gift Code khủng
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở sever mới Tặng KNB Free - Gift Code khủng
Hệ thống pét siêu đẹp
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở sever mới Tặng KNB Free - Gift Code khủng
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở sever mới Tặng KNB Free - Gift Code khủng
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở sever mới Tặng KNB Free - Gift Code khủng
Trang chủ : http://vlcm2.net