SILKROAD THIÊN SỨ
ALPHA TEST : 13h00 ngày 13/10/2014
OPEN BETA : 13h00 ngày 19/10/2014
Website: http://srothiensu.sytes.net/
Forum: http://srothiensu.sytes.net/forum/forum.php
Trang quản lý:
http://srothiensu.sytes.net/
Cụm máy chủ: Thiên Sứ
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: VDC Việt Nam
Tỉ lệ kinh nghiệm: 100x
Tỉ lệ kinh nghiệm nhóm : 110x
Tỉ lệ rớt item : 15x
Tỉ lẹ rớt gold : 5x
Tỷ lệ Rớt Đồ Sun : 5%
Map 120, Skill 120
Sun D13 ngoại hình D13
I. Chức năng Website :
Chức năng Website:Sercurity 100%
Đăng nhập, đăng ký nhanh gọn
Khóa tài khoản: Đảm bảo chống keylog 100%
Lấy lại mật khẩu
Tẩy điểm
Reset Point
Reset Sát Nhân ( PK)
Reset Skill
II. Thông tin thêm về Game
Race: China , Europe
Max Lv : 120
Item : D13 Ngoại Hình D13 hiệu ứng chuẩn Silkroad
Exp/Sp Rate: X100
Party Exp/SP : X110
Drop Item : x15 , Drop Sun Map AP , Jupiter.
Gold drop : x5
Skill Max : 120
Rate Alchemy : 1>3 100% . 4>> random
Hệ thống đồ Drop Son Som Sun D13 Hoàn chỉnh
Hệ Thống CTC hoàn thiện vào tối thứ 7 hàng tuần cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn
Hệ Thống Biểu Tượng Guild/Liên minh được fix 100%
III.Hỗ trợ Alphatest:
Max lv 120
Full Set sun D13 Bán trong Shop Full Blue
Full 9999 silk
Full 9999b Gold
IV.Hỗ trợ Open chính thức:
Pet nhặt đồ 3 ngày ( Heo Hồng )
1000 Bình HP/MP đặc biệt
200 Dịch Chuyển Ngược
2.000.000 SP
500k gold
X2 Hảo Hạng Xanh
Full Sét SON A +11 mặc được từ lv 1 ( Tạo nhân vật có luôn )