Chơi game mới đi các tình yêu One Piece Online - 15/10 ra mắt rồi
Onepiece Online - Chính thức ra mắt 10h ngày 15/10
One Piece Online
Có 3 class chính bao gồm: Kiếm Sĩ (cận chiến - phòng thủ tốt, máu tốt), Xạ Thủ (tầm xa, đánh nhanh, sát thương tốt), Triệu Hồi Sư (tầm xa AoE -đánh nhiều mục tiêu, diện rộng, sát thương tốt). Mỗi class có 5 kĩ năng riêng, chia ra làm 2 loại chính: đơn mục tiêu và đa mục tiêu.
Onepiece Online - Chính thức ra mắt 10h ngày 15/10
Kiếm Sĩ
Onepiece Online - Chính thức ra mắt 10h ngày 15/10
Xạ Thủ
Onepiece Online - Chính thức ra mắt 10h ngày 15/10
Triệu Hồi Sư