11h02' 15/10: Khai mở máy chủ mới Bạch Kiếm
Quý tiên hữu thân mến,
Kiếm Tung lục địa đang ngày một chật chội, đồng đạo cũ vẫn mạnh lên từng ngày, các đạo hữu mới lại liên tục đổ về Kiếm Tung. Đáp lại sự mong mỏi của mọi người, Kiếm Chủ quyết định khai mở máy chủ mới Bạch Kiếm để chào đón tất cả các đồng đạo. Chi tiết như sau:
Tên máy chủ: Bạch Kiếm
Thời gian khai mở: 11h02' ngày 15/10/2014
Sự kiện khai mở: xem TẠI Đ Y
Đồng đạo vui lòng thoát launcher và đăng nhập lại để cập nhật danh sách máy chủ mới nhất.

Chúc đồng đạo vui vẻ,

Kiếm Chủ đại nhân kính bút,