+ Trang chủ: http://volamphongvan.tk/


+ Yahoo hỗ trợ: hotro.volamphongvan@yahoo.com.
------------------------------------------------
* Mức hỗ trợ tân thủ hấp dẫn:
+ Hỗ trợ level 120.
+Nhận Sét +8 VK +5
+ Nhận Bí Kíp 9x, 12x,15x miễn phí tại môn phái
+Săn Boss Sát Thủ 1 Con/50 coin
+ Nhận Tiên Thảo Lộ train.
Mức exp Cao phù hợp với nhiều event nhận Coin :
các thể loại event trong game sẽ khiến bạn cảm thấy rất thú vị.
---mod up giùp em với---