Từ ngày 10/10/2014, gamebank.vn khuyến mại tỷ lệ chiết khấu về dịch vụ tích hợp thanh toán thẻ cào
Cụ thể : - Viettel :19%
- Vina : 18,5%
- Mobi : 19%
- Gate : 18%
Hãy liên hệ với tối để có tỷ lệ còn tốt hơn nữa qua yahoo: trangnt.gamebank
Phone: 0915 388 909
Trân trọng!