Trang Chủ : http://gunx.cc/
GunX - Phiên Bản Không Tính Năng Nạp Thẻ
+ Bỏ Tính Năng Nạp Thẻ
+ Chiến đấu nhận 10.000xu đến 20.000xu 1 ván
+ Xcoin kiếm bằng cách đổi xu mà ra
+ Xcoin có thể giao dịch với các tài khoản khác
+ Đi phó bản để nhận các đạo cụ và đá hợp thành
Sẽ update thường xuyên item mới lên webshop cũng như ingame

GunX - Chơi thật xõa - cày thật xung