Trang chủ: http://vlcm2.net


Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ Mới S5 - Trừng Phạt
Hỗ trợ Tân thủ VIP, Gift Code khủng

Event Like Fanpage để nhận http://fb.com/badodao


[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở S5-Trừng Phạt Tặng KNB Free - Gift Code khủng
** Hỗ trợ tân thủ
- Lên cấp 40
- Bộ đồ cam [Truyền Thuyết] cấp 40
- Tọa kỵ luyện thú đan x500
- Vũ khí tân thủ VIP
- Chân khí đan x500
- Đồng khóa 999.999.999
- [10 bội EXP] x10
- Thần hành phù x500
SỰ KIỆN ĐUA TOP KHỦNG LÊN ĐẾN 15.000.000 KNB
Đua TOP nhận thưởng S5 - Trừng Phạt
- Top 1 - 5 Lực Chiến: Nhận 4.000.000 KNB
- Top 1 - 5 Cấp nhân vật: Nhận 4.000.000 KNB
- Top 1 - 5 Gia tướng: Nhận 2.000.000 KNB
- Top 1 - 5 Thú cưỡi: Nhận 2.000.000 KNB
- Top 1 - 5 Lăng tự: Nhận 1.000.000 KNB
- Trao giải vào ngày 25/10/2014


Một số hình ảnh về server :
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở S5-Trừng Phạt Tặng KNB Free - Gift Code khủng
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở S5-Trừng Phạt Tặng KNB Free - Gift Code khủng
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở S5-Trừng Phạt Tặng KNB Free - Gift Code khủng
Hệ thống phó bản kinh nghiệm, trang bị phong phú
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở S5-Trừng Phạt Tặng KNB Free - Gift Code khủng
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở S5-Trừng Phạt Tặng KNB Free - Gift Code khủng
Hệ thống thú cưởi, trang bị mới lạ, đặt sắc
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở S5-Trừng Phạt Tặng KNB Free - Gift Code khủng
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở S5-Trừng Phạt Tặng KNB Free - Gift Code khủng
Hệ thống pét siêu đẹp
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở S5-Trừng Phạt Tặng KNB Free - Gift Code khủng
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở S5-Trừng Phạt Tặng KNB Free - Gift Code khủng
[Vlcm2.Net] Phiên bản VLCM2 khai mở S5-Trừng Phạt Tặng KNB Free - Gift Code khủng


Trang chủ : http://vlcm2.net