15:00 ngày 18/10 khai mở S3 Vấn KiếmThời gian khai mở : 15:00 - 18/10/2014.

15:00 ngày 18/10 khai mở S3 Vấn Kiếm Chuỗi sự kiện mừng server :
TẶNG 300% GIÁ TRỊ THẺ NẠP ĐẾN HẾT NGÀY 25/10/2014

Sau ngày 25/10/2014 BQT sẽ tổng kết top nạp thẻ để trao thưởng, Cơ cấu giải thưởng như sau.
Top 1 nạp thẻ sẽ được nhận thêm 200% giá trị các thẻ đã nạp

Top 2 nạp thẻ sẽ được nhận thêm 100% giá trị các thẻ đã nạp

Top 3 nạp thẻ sẽ được nhận thêm 50% giá trị các thẻ đã nạp


15:00 ngày 18/10 khai mở S3 Vấn KiếmBảng Quy Định Mức VIP 15:00 ngày 18/10 khai mở S3 Vấn Kiếm
15:00 ngày 18/10 khai mở S3 Vấn KiếmNạp Thẻ Lần Đầu 15:00 ngày 18/10 khai mở S3 Vấn Kiếm

15:00 ngày 18/10 khai mở S3 Vấn KiếmChuỗi Sự Kiện Mừng Open S3 15:00 ngày 18/10 khai mở S3 Vấn Kiếm

15:00 ngày 18/10 khai mở S3 Vấn KiếmĐua top nhận thưởng 15:00 ngày 18/10 khai mở S3 Vấn Kiếm

15:00 ngày 18/10 khai mở S3 Vấn Kiếm 15:00 ngày 18/10 khai mở S3 Vấn Kiếm