Đại hội vũ lâm Kiếm Tung

1. Cơ chế:
- Toàn bộ người chơi có thể tham gia
- Thời gian mở hoạt động: 12h00 – 12h30 hàng ngày
2. Cách thức:
- Người chơi có thế tiến vào hoạt động thông qua NPC Điệp Vũ
Đại hội võ lâm Kiếm Tung
Đại hội võ lâm Kiếm Tung

3. Nội dung hoạt động:
Người chơi tiến vào hoạt động và chọn 1 trong 3 mức khiêu vũ:
- Sơ cấp vũ đạo: tăng 100% điểm kinh nghiệm nhận được. ( Miễn phí )
- Trung cấp vũ đạo: tăng 150% điểm kinh nghiệm nhận được . ( Mất phí 30 Kim bảo)
- Cao cấp vũ đạo: tăng 200% điểm kinh nghiệm nhận được.(Mất phí 50 Kim bảo)
Kết thúc hoạt động người chơi sẽ nhận được phần thưởng kinh nghiệm tương ứng với mức khiêu vũ đã chọn.
4. Phần thưởng:
- Lượng lớn kinh nghiệm.